WiFi zabija drzewa

Zdaniem holenderskich naukowców nowoczesne technologie mogą szkodzić przyrodzie. Ich zdaniem to nie zanieczyszczenie powietrza, nie pasożyty, a sieci bezprzewodowe doprowadzają do dziwnych, nieznanych do tej pory zmian w wyglądzie i zdrowiu drzew.

Odpowiednie badania przeprowadzono na prośbę niderlandzkiego miasta Alphen aan den Rijn. Jego włodarze odkryli na korze miejskich drzew dziwne zmiany. Wstępne oględziny potwierdziły, że nie powstały one wskutek działania znanych bakterii, infekcji. O pomoc w wyjaśnieniu sprawy poproszono naukowców. Ci przez pięć lat badali rośliny, a teraz opublikowali to, co odkryli.

Zdaniem holenderskich naukowców, choruje ponad 70% drzew znajdujących się na terenach zurbanizowanych w tym kraju. Pięć lat temu było ich zaledwie 10%. Zmiany wywoływać ma "choroba WiFi", która w żaden sposób nie wpływa na drzewa rosnące w lasach. Za obumieranie roślin odpowiadać ma promieniowanie telefonów komórkowych i sieci bezprzewodowych. Nie stwierdzono jednak, by miało ono wpływ na ludzi, choć nie wyklucza się takiej możliwości. Nie udało się niestety znaleźć rozwiązania dla problemu chorujących drzew.

Zobacz również:


TOP 200