WiFi Alliance: Dostęp do publicznych sieci WLAN będzie równie łatwy jak do sieci komórkowych

Wi-Fi Alliance przystępuje do prac nad specyfikacjami, które pozwolą uprościć proces łączenia się urządzeń z sieciami WiFi tak, by było to dla użytkownika równie łatwe jak logowanie telefonu do sieci komórkowych.

Według założeń organizacji, pierwsze urządzenia mobilne i punkty dostępowe pracujące zgodnie z opracowywanymi specyfikacjami wejdą do użytku w 2013 r. Będzie to o tyle ważny moment dla rozwoju sieci WLAN, że liczba publicznych punktów dostępowych (hot-spotów) stale i szybko wzrasta. Jej rozwojowi sprzyja fakt, że w przeciwieństwie do sieci komórkowych transmitują one dane korzystając z częstotliwości niewymagających licencji.

Niestety, obecnie podłączanie się do hot-spotów wiąże się z kilkoma operacjami, które musi samodzielnie wykonać użytkownik urządzenia mobilnego. Celem Wi-Fi Alliance jest, by oprogramowanie instalowane w pamięci mobilnych urządzeń WLAN automatycznie wyszukiwało punkty dostępowe i decydowało, z którym z nich może się połączyć (w oparciu o przygotowane wcześniej szablony, zawierające informacje o zasadach obowiązujących przy korzystaniu z usług oferowanych przez poszczególnych operatorów takich sieci), a następnie nawiązywało automatycznie połączenie.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie

Wi-Fi Alliance chce też włączyć do opracowywanego przez siebie oprogramowania mechanizm bezpieczeństwa WPA2, tak aby dane wymieniane z publicznym punktem dostępowym nie były narażone na przechwycenie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200