Wi-Fi po nowemu

Przedsiębiorstwa potrzebują bezprzewodowej infrastruktury. Sieci Wi-Fi w wielu miejscach stają się już preferowanym, a bywa, że i podstawowym sposobem dostępu do infrastruktury sieciowej. Użytkownicy do sieci przyłączają bezprzewodowo nie tylko komputery, lecz także urządzenia mobilne. Najważniejsze zadania stojące przed Wi-Fi w przedsiębiorstwach to rozsądne wdrożenie standardu 802.11n, zmiana architektury sieci bezprzewodowych oraz zapewnienie odpowiedniej jakości transmisji wrażliwym aplikacjom.

Nowe życie wstąpiło w sieci bezprzewodowe wraz z upowszechnieniem się standardu 802.11n. Wydajność wzrosła nawet 5-krotnie, co pozwala na transmisję dobrej jakości wymagających, wrażliwych na opóźnienia aplikacji. Nowe możliwości w sieciach bezprzewodowych to jednak też zapotrzebowanie na nowe mechanizmy wdrażania, zarządzania i bezpieczeństwa infrastruktury. Znaczne zwiększenie wydajności oznacza konieczność zastosowania zupełnie nowej architektury sieci bezprzewodowych.

802.11n - wyznacznik postępu

Standard 802.11n wykorzystywany w przedsiębiorstwach nie jest ani tanią, ani łatwą technologią. Spełnienie oczekiwań użytkowników wobec tej technologii będzie zależało od poprawnego odczytania ich potrzeb. Eksploatacja Wi-Fi w przedsiębiorstwie to nie tylko konfiguracja kontrolera i rozmieszczenie punktów dostępowych. To także monitorowanie i reagowanie na pojawiające się problemy. Teoretycznie standard 802.11n ma zapewniać szybkość na poziomie kilkuset Mb/s. W rzeczywistości uzyskujemy szybkości transmisji 3-5 razy większe od tych osiąganych w standardach 802.11a/g.

Wprowadzenie MIMO oraz mechanizmów inteligentnych anten spowodowało, że dzięki wykorzystaniu kilku punktów dostępowych 802.11n można objąć zasięgiem sieci bezprzewodowej całe przedsiębiorstwo. Przy obecnych trendach w ruchu sieciowym skupienie się wyłącznie na odpowiednim zasięgu sieci bezprzewodowej może okazać się niewystarczające. W sytuacji, gdy na jednym punkcie dostępowym rozpocznie pracę kilkudziesięciu użytkowników, mogą pojawić się problemy z wydajnością. Kluczowe jest więc projektowanie infrastruktury bezprzewodowej pod kątem pojemności systemu, nie zasięgu. Istotne jest takie rozmieszczenie i zagęszczenie punktów dostępowych, które pozwoli zapewnić maksymalną wydajność. Każde środowisko będzie w tym przypadku zachowywało się inaczej.

Najważniejszym zagadnieniem jest zrozumienie sposobu, w jaki punkty dostępowe będą zachowywały się przy określonym obciążeniu różnymi typami ruchu, liczbą użytkowników i aplikacji. Poprzez testowanie możemy określić wymagania stawiane infrastrukturze. Pozwoli to stwierdzić, ile dany punkt dostępowy ma dostarczać wydajności, i jak go wdrożyć, aby zapewnić odpowiedni poziomu ruchu, liczbę obsługiwanych użytkowników oraz aplikacji. Testowanie umożliwi sprawdzenie wymagań klientów, możliwości AP oraz ustalenie i dostosowanie ścieżki wdrożenia do odpowiedniej jakości usług. Praktyka mówi, że solidną podstawą QoS w sieci Wi-Fi jest priorytetyzacja ruchu połączona z ograniczaniem przepustowości dla aplikacji lub użytkowników.

Wi-Fi po nowemu
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200