Wi-Fi Alliance - kontrowersyjna decyzja

Pod koniec sierpnia br. Wi-Fi Alliance ogłosiło, że rozpocznie proces certyfikacji urządzeń na zgodność ze standardem 802.11n przed jego oficjalną ratyfikacją przez IEEE. Stowarzyszenie zmieniło w ten sposób całkowicie swoje pierwotne plany. O decyzji i nowych przesłankach, które przyczyniły się do jej zmiany redakcja amerykańskiej edycji NetworkWorld rozmawia z Frankiem Hanzlikiem, dyrektorem zarządzającym Wi-Fi Alliance.

Frank Hanzlik - dyrektor zarządzający Wi-Fi Alliance

Frank Hanzlik - dyrektor zarządzający Wi-Fi Alliance

Jaki wymiar praktyczny będzie miała decyzja Wi-Fi Alliance o wczesnej certyfikacji produktów 802.11n?

Zadecydowaliśmy o wdrożeniu dwuetapowego programu certyfikacji urządzeń kompatybilnych z przyszłym standardem IEEE 802.11n. Pierwsza faza całej procedury będzie polegała na przyznaniu emblematów zgodności wszystkim produktom, które będą zgodne z założeniami normy IEEE, opublikowanej w połowie przyszłego roku. Efektem drugiego etapu certyfikacji będzie już pełnoprawny dokument zgodności, ponieważ rozpocznie się on po oficjalnej ratyfikacji standardu, która ma nastąpić w marcu 2008 r.

Dlaczego podjęliście taką decyzję? Jeszcze niedawno byliście przekonani, że trzeba z tym poczekać do opublikowania oficjalnej normy...

Nasz plan działań odnośnie standardu 802.11n ogłosiliśmy po raz pierwszy kilka lat temu. I rzeczywiście, uważaliśmy wówczas, że proces certyfikacji produktów rozpoczniemy po oficjalnej ratyfikacji specyfikacji przez IEEE. Byliśmy przekonani jednak, że nastąpi ona najpóźniej w marcu 2007 r. Obecnie wiemy jednak, że termin ten nie zostanie dotrzymany, a prawdopodobna opóźnienie wyniesie rok. To jedna z przyczyn, dla których podjęliśmy decyzję o zmianie naszych planów dotyczących procesu certyfikacji.

Drugą ważną przesłanką jest zaś to, że na rynku istnieje już teraz wiele produktów, które według ich producentów są kompatybilne z pre-standardem 802.11n. Według ABI Research w 2007 r. w skali światowej będą ich dziesiątki milionów. Nasz dwuetapowy proces certyfikacji ma pomóc zarówno dostawcom, jak i klientom odnaleźć się na tym rynku i pozwolić zapoznać się z rzetelną oceną lawinowo powstających urządzeń sieciowych nowego standardu.

Czy przed wypracowaniem wspólnego stanowiska toczyły się zaciekłe dyskusje wśród kierownictwa Wi-Fi Alliance i członków stowarzyszenia, pokazujące ewentualną polaryzację opinii?

Nie nazwałbym tego jakąś "zażartą" dyskusją. Przymierzaliśmy się do tego kroku od pewnego czasu. Oczywiście pojawiały się różne głosy, ale finalnie udało nam się wypracować pełną zgodność w sprawie rozpoczęcia wczesnego procesu certyfikacji urządzeń 802.11n. Cały czas współpracujemy z IEEE i czekamy na oficjalną ratyfikację standardu, ale z drugiej strony rynek sam kreuje rzeczywistość i nie możemy tego nie zauważać.

Mamy już pewne doświadczenie w podobnych sytuacjach. W przeszłości postanowiliśmy badać urządzenia na zgodność ze specyfikacjami bezpieczeństwa (WPA i WPA2) jeszcze przed opublikowaniem przez IEEE końcowej normy standardu 802.11i, definiującego wszystkie założenia nowych rozwiązań. Rynek przyjął to bardzo dobrze i mamy nadzieję, że tak też się stanie w przypadku certyfikacji produktów 802.11n.

Pomysł ma także szerokie poparcie wśród członków stowarzyszenia. Tak naprawdę, to boimy się jedynie powtórki sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku standardu 802.11g, gdy zostaliśmy wręcz zarzuceni hurtowymi ilościami produktów chcących otrzymać logo zgodności. Producenci, którzy już teraz wypuszczają na rynek urządzeń "pre-802.11n" nie muszą się dodatkowo martwić - wszystkie produkty sieciowe poddane testom na pełną zgodność ze standardem (po ratyfikacji) będą musiały charakteryzować się kompatybilnością "wstecz", a więc również z wczesną specyfikacją IEEE 802.11.

Jakie są zatem najbliższe plany Wi-Fi Alliance dotyczące rozpoczęcia procesu certyfikacji?

Obecnie czekamy na opublikowanie przez IEEE drugiej wersji założeń standardu 802.11n (draft 2.0). Wstępnie przypuszczamy, że nastąpi to w marcu 2007 r. Jednak, nawet w przypadku kolejnych opóźnień będziemy dążyć do uruchomienia procesu certyfikacji.

Czy opracowujecie już procedury testowe?

Tak. W grudniu 2005 r. powołaliśmy do życia kilka grup projektowych, zajmujących się opracowaniem założeń zarówno marketingowych, jak i technicznych dotyczących certyfikacji urządzeń 802.11n. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to rozpoczniemy testy w czerwcu 2007 r. Muszę przyznać, że standard 802.11n jest najbardziej zaawansowaną technologią z grupy 802.11x, z którą musimy się zmierzyć. Dlatego też rozpoczęliśmy przygotowania o wiele wcześniej, niż miało to miejsce w przeszłości.

A czy Pan posiada jedno z urządzeń "pre-802.11n" na własny użytek?

Osobiście nie zakupiłem żadnego z tych produktów. Jest to jednak podyktowane wyłącznie brakiem potrzeb na jeszcze bardziej wydajne rozwiązania, niż te, którymi obecnie dysponuję.

***

Rozmawiał: John Cox (NetworkWorld)

Opracował: Dariusz Niedzielewski