Whistler - już Windows 2002 Server

Microsoft ujawnił produkcyjną nazwę serwerowego następcy Windows 2000, znanego dotychczas pod roboczą nazwą Whistler Server. System będzie się nazywać Windows 2002 Server i ma zostać wprowadzony na rynek w I kw. przyszłego roku. W odróżnieniu od klienckiej wersji Whistlera, znanej jako Windows XP, system serwerowy przejdzie dodatkową, trzecią fazę testów beta (w marcu br. Microsoft udostępnił wersję Beta 2). Docelowo ma on być dostępny w wersjach 32- i 64-bitowych oraz w specjalnej, przeznaczonej do zastosowań jako system wbudowany.

Microsoft ujawnił produkcyjną nazwę serwerowego następcy Windows 2000, znanego dotychczas pod roboczą nazwą Whistler Server. System będzie się nazywać Windows 2002 Server i ma zostać wprowadzony na rynek w I kw. przyszłego roku. W odróżnieniu od klienckiej wersji Whistlera, znanej jako Windows XP, system serwerowy przejdzie dodatkową, trzecią fazę testów beta (w marcu br. Microsoft udostępnił wersję Beta 2). Docelowo ma on być dostępny w wersjach 32- i 64-bitowych oraz w specjalnej, przeznaczonej do zastosowań jako system wbudowany.

Windows 2002, podobnie jak Windows XP, nie będzie kolejną, "dużą" wersją systemu serwerowego, a raczej aktualizacją usuwającą błędy Windows 2000 Server i rozszerzającą dotychczas dostępne możliwości. Microsoft ma nadzieję, że właśnie te rozszerzenia spowodują, iż użytkownicy przejdą na nowy system. A te mają być szczególnie atrakcyjne dla tych firm, które zdecydowały się już na wdrożenie usług katalogowych Active Directory.

Jedną z nowych funkcji dostępnych w Windows 2002 będzie "Schema Delete", możliwość usuwania z usług katalogowych schematów opisu obiektów. Schematy to podstawa usług katalogowych. Definiują one stosowane w nich obiekty oraz stowarzyszone z nimi atrybuty. O ile jednak dotychczas możliwe było automatyczne rozszerzanie schematów przez wszystkie instalowane aplikacje korzystające z Active Directory, o tyle ich deinstalacja nie powodowała automatycznego czyszczenia schematu usług katalogowych. Schematu nie można było również zawęzić w inny, łatwy sposób. Jest to o tyle problematyczne, że rozszerzony schemat zwiększa liczbę danych, które muszą być replikowane pomiędzy serwerami utrzymującymi kopię Active Directory. Przykładowo, instalacja oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Exchange Server 2000 powoduje ok. 1200 modyfikacji schematu usług katalogowych.

Możliwość usuwania schematów jest standardową cechą konkurencyjnych usług katalogowych takich, jak Novell eDirectory i iPlanet Directory Server.


TOP 200