Wewnętrzne sieci audytorów

Międzynarodowe firmy doradcze tworzą dla swoich pracowników sieci intranet.

Międzynarodowe firmy doradcze tworzą dla swoich pracowników sieci intranet.

Intranet pozwala "uwolnić" wiedzę zgromadzoną przez wielkie korporacje. Jako pierwsze korzyści płynące z wykorzystania intranetu odkryły firmy, zajmujące się sprzedażą informacji. Udostępnienie danych swoim pracownikom przez intranet staje się także warunkiem konkurencyjności na rynku profesjonalnych usług doradczych. Decyzję o stworzeniu takich sieci podjęła już większość firm doradczych z tzw. Wielkiej Szóstki - Arthur Andersen, KPMG, Coopers & Lybrand i oraz znana spółka Booz Allen & Hamilton. Wszystkie postanowiły przenieść zgromadzoną wiedzę do baz danych zintegrowanych z serwerami WWW, tak aby była ona dostępna wszystkim pracownikom firmy.

Sieć Andersena

Każdy z pracujących poza biurem konsultantów firmy Arthur Andersen (AA) ma do dyspozycji ponad 35 tys. stron informacji umieszczonych w firmowej sieci intranet. Decyzję o przeniesieniu wiedzy zebranej w biurowych archiwach do sieci wewnątrzkorporacyjnej nazwanej KnowledgeSpace dyrektorzy ds. informatyki podjęli w ubiegłym roku. Obecnie KnowledgeSpace jest dostępna dla pracowników Artur Andersen na całym świecie.

Szybsi od kuriera

Arthur Andersen wydał 1 mln USD na realizację projektu, nad którym prace trwały osiem miesięcy. W ciągu trzech miesięcy informatycy AA wprowadzili do intranetu wszystkie informacje, które znajdowały się na płytach CD-ROM, wykorzystywanych dotychczas przez pracowników czterech różnych działów tej firmy. Obecnie każdy z konsultantów ma dostęp do danych za pośrednictwem Internetu i może z nich korzystać podczas pracy u klienta.

Koszt inwestycji jest duży, ale - jak twierdzą przedstawiciele firmy - korzyści uwidoczniły się natychmiast. Do tej pory pracownicy, aby otrzymać potrzebne informacje, musieli łączyć się z wieloma serwerami wchodzącymi w skład sieci komputerowej Andersena, prosić o nie innych konsultantów i czekać nawet kilka dni na "paczkę" przesyłaną przez kuriera. Korzystając z KnowledgeSpace otrzymują potrzebne dane prawie natychmiast, nawet jeśli zostały one zaledwie kilka godzin wcześniej opublikowane przez pracownika firmy w innej części świata.

Każdy dokument umieszczany jest w bazie stworzonej na podstawie SQL Server, a następnie zostaje automatycznie opublikowany na stronie WWW. Wykorzystuje się w tym celu oprogramowanie Active Server Pages, będące częścią Internet Information Server Microsoftu. Zbieraniem dokumentów, umieszczaniem ich w jednej bazie danych oraz klasyfikacją, tak aby można je było następnie łatwo przeszukiwać, zajmuje się grupa pracowników tzw. knowledge workers. Innymi narzędziami wykorzystywanymi również do dynamicznego publikowania informacji z baz danych są: LiveWire Netscape Communications Corp. i Cold Fusion Allaire Corp.


TOP 200