Westerberg Polska stanie się członkiem szwedzkiej grupy Cygate

W skład grupy Cygate wejdą: szwedzki Salcom (jej lider), Westerberg Polska i Dania oraz Santa Monica Software z Finlandii i Estonii. Docelowo wszystkie firmy zmienią nazwy na Cygate. Jak twierdzą przedstawiciele grupy, w następstwie połączenia firma ta stanie się jednym z największych integratorów w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania i integracji systemów sieciowych w krajach basenu Morza Bałtyckiego.

W skład grupy Cygate wejdą: szwedzki Salcom (jej lider), Westerberg Polska i Dania oraz Santa Monica Software z Finlandii i Estonii. Docelowo wszystkie firmy zmienią nazwy na Cygate. Jak twierdzą przedstawiciele grupy, w następstwie połączenia firma ta stanie się jednym z największych integratorów w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania i integracji systemów sieciowych w krajach basenu Morza Bałtyckiego.

Na koniec 1999 r. obroty Cygate wyniosą ok. 750 mln koron szwedzkich (88,4 mln USD). Głównym akcjonariuszem Cygate jest szwedzki fundusz inwestycyjny - Bure, który zamierza w I połowie 2000 r. wprowadzić nową firmę na giełdę papierów wartościowych w Sztokholmie.


TOP 200