Wersja testowa Microsoft .NET Compact Framework

Podczas konferencji Microsoft Mobility Developer Conference firma poinformowała o udostępnieniu wersji testowej środowiska Microsoft .NET Compact Framework, umożliwiającego tworzenie platform obsługujących aplikacje mobilne, a tym samym wykorzystanie internetowych usług XML w urządzeniach przenośnych.

Podczas konferencji Microsoft Mobility Developer Conference firma poinformowała o udostępnieniu wersji testowej środowiska Microsoft .NET Compact Framework, umożliwiającego tworzenie platform obsługujących aplikacje mobilne, a tym samym wykorzystanie internetowych usług XML w urządzeniach przenośnych, takich jak Pocket PC 2000, Pocket PC 2002, oraz innych opartych na systemie Windows CE .NET.

Środowisko .NET Compact Framework jest podzbiorem środowiska .NET Framework i korzysta z tego samego, wspólnego modelu programowania oraz narzędzi projektowych.

Firma poinformowała również o udostępnieniu wersji testowej rozszerzeń do obsługi inteligentnych urządzeń (Smart Device Extensions - SDE) dla platformy Visual Studio .NET. Rozszerzenia zintegrowanego środowiska programowania Visual Studio .NET służą do obsługi .NET Compact Framework i zapewniają funkcje upraszczające tworzenie aplikacji bezprzewodowych. Do funkcji tych należą nowe typy projektów, obsługa emulatorów urządzeń, zdalne usuwanie błędów oraz automatyczne wdrażanie.

Microsoft .NET Compact Framework ma stanowić istotny element kompleksowej technologii do tworzenia rozwiązań mobilnych. Zapewnia funkcje obsługi inteligentnych urządzeń przenośnych, wbudowaną obsługę usług internetowych XML, dostęp do danych klasy korporacyjnej (z wykorzystaniem ADO.NET i XML) oraz bogate biblioteki klas, umożliwiające tworzenie aplikacji w krótkim czasie.

Środowisko .NET Compact Framework uzupełniają inne technologie, takie jak SQL Server 2000 Windows for CE Edition w wersji 2.0 oraz Microsoft Mobile Internet Toolkit (MMIT). SQL Server for Windows CE (aktualnie w wersji beta) to kompaktowa, przenośna, relacyjna baza danych, służąca do szybkiego tworzenia aplikacji, umożliwiających zarządzanie danymi w przedsiębiorstwach za pośrednictwem inteligentnych urządzeń przenośnych; pozwala ona także na integrację z infrastrukturą .NET Compact Framework.

Zestaw narzędzi Microsoft Mobile Internet Toolkit zapewnia rozbudowane funkcje obsługi aplikacji w urządzeniach bezprzewodowych za pomocą przeglądarki WWW. Programowanie w tych technologiach zostało ujednolicone w ramach platformy Microsoft Visual Studio .NET.


TOP 200