Wersja beta .Net Speech SDK

W kolejnym kroku, zmierzającym do stworzenia weba "głosowego", Microsoft udostępnił developerom testową wersję narzędzi do budowania aplikacji, które mogą być sterowane przez Internet za pomocą komend głosowych.

W kolejnym kroku, zmierzającym do stworzenia weba "głosowego", Microsoft udostępnił developerom testową wersję narzędzi do budowania aplikacji, które mogą być sterowane przez Internet za pomocą komend głosowych.

Firma udostępniła wersję beta .Net Speech SDK (Software Development Kit) 1.0. Zestaw ten, używany wraz z narzędziami projektowymi Visual Studio .Net, ma umożliwić dodawanie głosu do listy metod wprowadzania danych, obejmującej mysz, klawiaturę itp.

Zobacz również:

Narzędzia mają umożliwić budowanie aplikacji webowych sterowanych głosem, takich jak ośrodki webowe linii lotniczych. Narzędzia .Net Speech SDK mogą być użyte do przerabiania istniejących aplikacji webowych zaprojektowanych z użyciem popularnych narzędzi projektowych Microsoftu. Mechanizmy SDK zapewniają tworzenie zapytań i odpowiedzi głosowych, które mają być zrozumiałe przez te aplikacje.


TOP 200