Wersja RC1 Windows Server 2008 dostępna dla klientów

Microsoft Polska uruchomił program dla klientów i partnerów umożliwiający wdrożenie wersji RC 1 (Release Candidate) Windows Server 2008 w środowisku produkcyjnym. Firma przystępująca do programu zobowiązana jest do zainstalowania systemu przynajmniej na jednym serwerze, z którego korzysta minimum 15 stacji roboczych.

Wdrożenie może zostać zrealizowane jako jeden z przygotowanych przez producenta scenariuszy (m.in. wirtualizacja, scentralizowany dostęp do aplikacji, biuro oddziałowe, bezpieczeństwo i egzekwowanie polityki, serwer web i platforma aplikacyjna) W każdym ze scenariuszy wykorzystywany jest inny zestaw komponentów Windows Server 2008. Program dostępny jest wyłącznie dla firm, które posiadają w Microsoft własnych opiekunów klienta.

Po przyjęciu do programu uczestnik - użytkownik otrzyma kopię Windows Server 2008 RC1 wraz z kluczem aktywacyjnym (aktywnym do połowy kwietnia 2008r.). Ponadto pierwszych 24 firm będzie mogło skorzystać z 2-dniowych spotkań szkoleniowych z konsultantem technicznym, prowadzonych w siedzibie uczestnika. Pozostali będą mogli bezpłatnie wziąć udział w 3-dniowych szkoleniach technicznych Windows Server 2008 przeznaczonych dla administratorów.

Uczestnicy programu mają także możliwość korzystania z dedykowanej pomocy technicznej Microsoft. Otrzymają również bezpłatny egzemplarz podręcznika Windows Server 2008 Resource Kit oraz kupon na bezpłatny egzamin z systemu Windows Server 2008.

Z kolei partnerzy Microsoft mogą liczyć na umieszczenie informacji o firmie na stronie Windows Server 2008 oraz innych materiałach związanych z promocją nowej platformy serwerowej. Microsoft przewidział także wsparcie finansowe związane z działaniami marketingowymi Firmy partnerskie mogą liczyć na bezpłatny udział swoich przedstawicieli w szkoleniu technicznym Windows Server 2008.


TOP 200