Wellfleet + SynOptics = nowa jakość?

Wellfleet Commmunications Inc. - producent routerów i oprogramowania zarządzającego sieciami - oraz Synoptics Communications Inc. - wytwórca hubów i przeznaczonego dla nich software'u- ogłosiły na początku lipca, że zamierzają się połączyć oraz przedstawiły pewne informacje dotyczące produktów, które zamierzają wspólnie wytwarzać. Fuzja nastąpi nie wcześniej niż w pażdzierniku br. Po jej przeprowadzeniu firmy zamierzają umieścić w swej ofercie dwa zestawy produktów, które można będzie wykorzystać jako składowe systemów umożliwiających menedżerom łączenie użytkowników w grupy robocze (albo wirtualne sieci lokalne) o zasięgu międzymiastowym.

Wellfleet Commmunications Inc. - producent routerów i oprogramowania zarządzającego sieciami - oraz Synoptics Communications Inc. - wytwórca hubów i przeznaczonego dla nich software'u- ogłosiły na początku lipca, że zamierzają się połączyć oraz przedstawiły pewne informacje dotyczące produktów, które zamierzają wspólnie wytwarzać. Fuzja nastąpi nie wcześniej niż w pażdzierniku br. Po jej przeprowadzeniu firmy zamierzają umieścić w swej ofercie dwa zestawy produktów, które można będzie wykorzystać jako składowe systemów umożliwiających menedżerom łączenie użytkowników w grupy robocze (albo wirtualne sieci lokalne) o zasięgu międzymiastowym.

Obecnie możliwe jest tworzenie wirtualnych sieci LAN złożonych z wielu hubów, ale rozszerzenie ich zasięgu np. na kilka firm przysparza poważnych trudności. Nowa strategia przyjęta przez firmy wymaga po pierwsze urządzeń łączących funkcje przełączników sieciowych (network switches) i routerów, a po drugie - rozbudowanego, zintegrowanego oprogramowania do zarządzania sieciami, pozwalającego na łatwe monitorowanie równoczesnej pracy produktów Wellfleeta i SynOpticsa oraz na centralne sterowanie ich działaniem.

Obecna praktyka łączenia sieci LAN w większe struktury sieciowe (internetworking) często wymaga korzystania z hubów i routerów kupowanych osobno i zarządzanych przez osobne systemy software'owe. Użytkownicy systemów Wellfleeta i SynOpticsa oczekują od wytwórców dostarczenia nowej linii produktów, która ułatwi rozszerzanie zasięgu LAN-ów, umożliwiając tworzenie połączeń międzysieciowych bazujących na jednym typie urządzeń i jednolitym oprogramowaniu.

Firmy planują budowę modułów realizujących przesyłanie pakietów (routing), które będą współpracować z aktualnie produkowanymi hubami SynOpticsa. Ponadto obie kompanie chcą ujednolicić software nadzorujący pracę hubów, przełączników sieciowych i routerów. Nowy zestaw oprogramowania do zarządzania sieciami prawdopodobnie pojawi się pod koniec roku, a rozpoczęcie produkcji nowego sprzętu jest planowane na połowę 1995 r.

Dyrektor SynOptics do spraw rozwoju marketingu, Gary Law, sądzi, że kluczem do sukcesu połączonych firm będzie jednolity pakiet zarządzania sieciami, łączący zalety systemów Optivity i RouterMan SynOpticsa oraz Site Managera Wellfleeta. Optivity jest programem przeznaczonym do zarządzania hubami. Pracuje on na większości platform sprzętowych. RouterMan jest pakietem do zarządzania routerami Wellfleeta i Cisco. Welfleetowski Site Manager jest przeznaczony głównie do konfigurowania routerów.

Dyrektor Gary Law deklaruje, że jego firma chce umożliwić użytkownikom zarządzanie routerami zarówno z centralnej lokalizacji jak i ze zdalnych lokalizacji. Zdaniem G. Lawa oprogramowanie do zarządzania sieciami nie jest obecnie mocną stroną dostawców routerów. Amerykański tygodnik "Infoworld", powołując się na anonimowych informatorów z SynOpticsa, przewiduje, że firma ta po połączeniu z Wellfleetem umieści w swej ofercie moduły do rozsyłania pakietów (routing modules) przeznaczone do pracy z hubami Model 5000. Prawdopodobnie Synoptics zacznie też wytwarzać inną wersję tych modułów współpracującą z hubem dla grup roboczych (Model 3000). Obecnie urządzenie to korzysta z routerów Cisco i własnych routerów wieżowych SynOpticsa (stackable hubs).

Użytkownicy wyrażają pozytywne opinie na temat spodziewanej fuzji. Na przykład jeden z menedżerów sieci LAN/WAN w First National Bank w Baltimore przewiduje, iż ewolucja hubów i routerów prędzej czy później musi doprowadzić do ich ujednolicenia, ze względu na podobienstwo funkcji, do jakich są przeznaczone, więc wspólne projekty Welfleeta i SynOpticsa są jak najbardziej sensowne.


TOP 200