Węgry zdjęte z listy COCOM

Choć od sierpnia 1991 r. wiele krajów Eurpy Wschodniej odczuwało zmniejszenie restrykcji COCOM, pierwsza decyzja likwidująca wszelkie ograniczenia podjęta została na początku maja w odniesieniu do Węgier.

Choć od sierpnia 1991 r. wiele krajów Eurpy Wschodniej odczuwało zmniejszenie restrykcji COCOM, pierwsza decyzja likwidująca wszelkie ograniczenia podjęta została na początku maja w odniesieniu do Węgier.

The Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (COCOM) z siedzibą w Paryżu, zdecydował zdjąć Węgry z listy krajów, które od roku 1949 nie miały prawa swobodnego zakupu na Zachodzie technologii, które mogły być użyte do celów wojskowych. Wśród 17 krajów należących do COCOM znajdują się kraje Europy Zachodniej, USA i Japonia. W komentarzu do paryskiej decyzji rząd USA oświadczył, że w ten sposób wyrażone zostało uznanie dla Węgier, za "przejście do demokracji i ich zdolność do skutecznego nadzorowania przepływu technologii".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200