Web services w OASIS

Organizacja standaryzacyjna pracująca nad specyfikacją zarządzania web services doszła do wniosku, że jej dotychczasowy zakres prac nie jest wystarczający i konieczne jest przegrupowanie oraz ponowne zdefiniowanie celów.

OASIS (Organizations for Advanced of Structural Information Standards) rozwiązała komitet (Management Protocol Technical Committee), który latem ubiegłego roku zaczął pracować nad protokołem do zarządzania web services, i powołała nowy: Web Services Distributed Management (WSDM) Technical Committee.

Nowy komitet ma kontynuować projektowanie specyfikacji opisującej, jak implementować zarządzanie używając web services i jednocześnie rozszerzyć zakres prac w kierunku zdefiniowania specyfikacji opisującej, jak zarządzać samymi web services.

Zobacz również:

  • Microsoft Office 365 - lista wersji, najważniejsze zmiany dla biznesu

Grupa OASIS będzie włączać również prace związane z zarządzaniem, wykonane przez Web Services Architecture Working Group W3C, DTMF (Distributed Management Task Force) i Global Grid Forum

Zarządzanie i bezpieczeństwo to dwie kluczowe kwestie hamujące szersze rozpowszechnienie web services, których zadaniem jest ułatwianie integracji systemów w ramach korporacji. Obecnie wielu decydentów do spraw sieciowych w przedsiębiorstwach czeka na opracowanie i dojrzewanie takich standardów, zanim rozważy używanie web services poza granicami swoich sieci lub w programach pilotowych.

OASIS pracuje także nad specyfikacją ochronną dla web services i prace te mają współgrać z wysiłkami zmierzającymi do standaryzacji zarządzania. Nowy komitet techniczny ma zdefiniować model zarządzania oparty na CIM (Common Infornation Model) z DTMF.

Grupa OASIS będzie także korzystać z wyników prac prowadzonych przez Management Task Force W3C nad Web Services Management Architecture, która jest próbą zdefiniowania tego, które komponenty architektury web services muszą być zarządzane i jaki typ informacji zarządzającej musi zapewnić każdy komponent.

Grupa ma przyglądnąć się także pracom prowadzonym w Global Grid Forum, które analizuje sposoby zarządzania rozproszonymi środowiskami przetwarzania, m.in. przez rozszerzenie specyfikacji Web Services Description Language (WSDL). WSDL definiuje charakterystyki web services i zakres ich funkcji.

Kooperacja pomiędzy organizacjami standaryzacyjnymi jest sprawą kluczową, ale specyfikacja finalna będzie musiała poradzić sobie z "piętą achillesową" wszystkich standardów zarządzania - rozpowszechnianiem.

SNMP jest podstawowym protokołem zarządzania używanym dzisiaj, a został zaprojektowany jeszcze w roku 1987.

Pierwsi członkowie OASIS Web Services Distributed Management Technical Committee to m.in.: BMC Software, Computer Associates, HP, Hitachi, IBM, Novell, Sun.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200