We Wrocławiu powstaje centrum wsparcia systemu QAD Enterprise Edition

Z roku na rok rośnie rola polskiego oddziału QAD jako regionalnego centrum kompetencji. Przemawia za tym m.in. potencjał rozwoju rynku.

"W Polsce nadal jest wiele firm, które nie dysponują zaawansowanymi systemami ERP. Druga rzecz, to środki unijne - przedsiębiorcy naprawdę nauczyli się z nich korzystać. W 2010 r. odczuliśmy wzrost zapytań ofertowych od potencjalnych klientów, jednak kontraktów nie rodziło się tak dużo jak przed kryzysem. Niezależnie od tego w Stanach Zjednoczonych i na innych dojrzałych rynkach taki potencjał wzrostowy to przeszłość" - mówi Jarosław Jaśkiewicz, dyrektor ds. produktu w polskim oddziale QAD.

Rozwój polskich struktur

"W 2010 roku QAD Polska zrealizowało 52 projekty zakładające wdrożenie, bądź aktualizację systemu. Przychody firmy związane z aktualizacją do najnowszej wersji QAD Enteprise Applications były wyższe o 30% w stosunku do pierwotnych planów. Największy projekt wdrożenia zrealizowany w 2010 roku obejmował 310 stanowisk w firmie AT Computers wchodzącej w skład grupy kapitałowej AB SA" - mówi Artur Sawicki, dyrektor ds. sprzedaży w QAD Polska.

Podkreśla on również, że jednocześnie kryzys gospodarczy spowodował powrót do koncepcji przenoszenia ośrodków biznesowych do Europy Środkowo-Wschodniej. Polski oddział QAD od lat świadczy usługi strategicznego wsparcia dla partnerów firmy w tym regionie. QAD Polska odpowiada również m.in. za organizację szkoleń i transfer wiedzy na temat zmian funkcjonalnych i kierunków rozwoju systemu. Przedstawiciele firmy spodziewają się, że w 2011 r. nastąpi istotny wzrost obciążeń wynikających z tego tytułu i zapowiadają chęć zwiększenia zatrudnienia. We Wrocławiu powstać ma bowiem centrum wsparcia linii produktowej QAD Enterprise Applications w wersji - Enterprise Edition. Również w Polsce rozwijane będą usługi z zakresu zarządzania środowiskami aplikacyjnymi.

Nowa linia to przede wszystkim zmiany przygotowane pod kątem obsługi działalności finansowo-księgowej specyficznej dla międzynarodowych firm produkcyjnych. Obecnie w skali świata z tej wersji systemu QAD korzysta kilkadziesiąt firm. Wiosną oprogramowanie to ma być oferowane - także w Polsce - zarówno w modelu usługowym, jak i klasycznym . Na bazie tej wersji powstaje również ustandaryzowana wersja systemu "Easy on Boarding" przygotowana pod kątem potrzeb firm średniej wielkości i dostępna w modelu usługowym On Demand. "Jesteśmy gotowi do zbudowania zestandaryzowanego pakietu branżowego wyposażonego w zaawansowane mapy procesów zawierające know how niezbędny do sprawnego, procesowego zarządzania firmami z kilku określonych branż" - podkreśla Artur Sawicki, dyrektor sprzedaży w QAD Polska. Nowością jest również nowa metodologia wdrożeniowa pozwalająca na skrócenie czasu typowego wdrożenia do kilku miesięcy.

Planowanie, analityka i wiedza

W przyszłości prace rozwojowe w zakresie QAD Enterprise Applications będą koncentrować się głównie na modernizacji oprogramowania pod kątem technologicznym, standaryzacji procesów i unowocześnianiu metodyk wdrożeniowych. Wiosną oprogramowanie QAD Enterprise Applications zyskać ma m.in. nowe mechanizmy związane ze średniookresowym i krótkoterminowym harmonogramowaniem produkcji. Mają one pozwalać na uszczegółowienie procesów planowania produkcji z dokładnością do konkretnej zmiany lub dnia. To z kolei przełoży się na podniesienie elastyczności procesów wytwórczych.

Na marzec 2011 r. planowane jest też wprowadzenie na rynek nowego modułu analitycznego. "To napisany całkowicie od zera, bardziej elastyczny i ergonomiczny system Business Intelligence. Staramy się uzupełnić jego funkcje pewnymi gotowymi wskaźnikami, tak, żeby zawierał w sobie jak najwięcej wiedzy" - zapewnia Artur Sawicki. Zmiany objąć mają także mechanizmy związane z optymalizacją przepływu wiedzy w organizacji. Do modułu workflow włączone zostaną m.in. kolejne mapy procesów i dodatkowe funkcje z zakresu zarządzania obiegiem informacji.

Intensywnie rozwijany jest też zintegrowany z systemem ERP portal logistyczny usprawniający zarządzanie łańcuchem dostaw. Na drugi kwartał zaplanowano szereg zmian funkcjonalnych w tym zakresie. Usprawnienia mają koncentrować się na rozszerzeniu możliwości komunikacji z partnerami biznesowymi oraz uporządkowania procesów logistycznych i optymalizacji łańcucha dostaw. Rozwijane będą też interfejsy pozwalające na zintegrowanie systemu z zewnętrznymi aplikacjami.

Czytaj też:

Systemy ERP i CRM w polskich przedsiębiorstwach - raport GUS

QAD Enterprise Applications w nowej odsłonie

W 2011 roku będzie mniej wdrożeń systemów klasy ERP?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200