Wdrażanie pakietowych usług głosowych

Technologia transmisji głosu w sieciach IP wydaje się łatwa do wdrożenia - w rzeczywistości tak nie jest. Wiele działów IT nie rozumie, co oznacza dostarczenie usługi głosowej na zadowalającym poziomie.

Technologia transmisji głosu w sieciach IP wydaje się łatwa do wdrożenia - w rzeczywistości tak nie jest. Wiele działów IT nie rozumie, co oznacza dostarczenie usługi głosowej na zadowalającym poziomie.

Zadania integracji są dość skomplikowane. Trzeba uporać się z wieloma zmiennymi parametrami, nad którymi nie zawsze mamy kontrolę. Bardzo wiele przykładów pokazuje jednak, że dobrze przeprowadzona implementacja zdecydowanie usprawnia procesy komunikacji. Praktycy jednak przestrzegają, że przedsiębiorstwa nie powinny wkraczać w telefonię IP bez określenia jasnej wizji wdrożenia.

Dlaczego przedsiębiorstwa wybierają VoIP?

Wdrażanie pakietowych usług głosowych

Biznesowe aspekty VoIP

Zgodnie z ostatnimi prognozami VoIP jest na szczycie życzeń IT w większości przedsiębiorstw. Nic dziwnego, pakietowa transmisja głosu pozwala znacząco obniżyć koszty komunikacji. VoIP łatwo konwertuje analogowy głos na binarne bity, opakowuje całość w pakiety IP, a następnie wysyła taką paczkę danych tą samą ą, którą wędrują dane. Ten proces niesie obok oszczędności, wiele innych korzyści:

  • Mniej rozbudowana infrastruktura - ruch telefoniczny jest przesyłany przez sieć transmisji danych, co sprowadza się do zarządzania jedną infrastrukturą. Mniejsza liczba urządzeń znacznie obniża koszty utrzymania sieci.
  • Niższe opłaty za usługi - wczesne wdrożenia VoIP pokazały, że największe oszczędności uzyskuje się w redukowaniu lub nawet eliminowaniu kosztów połączeń telefonicznych.
  • Integracja informacji - VoIP pozwala łatwo zintegrować telefon, faks, pocztę elektroniczną w jednym systemie przetwarzania wiadomości. Każdy format wiadomości jest od tej pory przesyłany przez tę samą infrastrukturę.
  • Nowe narzędzia - narzędzia i aplikacje mogą zostać wykorzystane do realizacji celów usprawnienia procesów komunikacji w firmie i połączenia się z nadrzędnymi aplikacjami typu CRM, ERP itp.
  • Globalna mobilność - VoIP zapewnia dostępność telefonu w każdym miejscu, w którym uzyskamy dostęp do internetu. Niezależnie od miejsca pobytu możemy operować na tym samym profilu telefonicznym użytkownika.
Liczba rozmaitych wdrożeń technologii VoIP jest duża. Wpływa na to współistnienie różnych protokołów i standardów, unikalne podejście dostawców do technologii oraz zróżnicowane potrzeby klientów. Przeważnie najważniejszym kryterium wyboru jest ten trzeci parametr - zawsze istnieje konieczność dostosowania technologii do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa.

Co zrobić, gdy mała firma zamierza ograniczyć koszty połączeń telefonicznych? Wykorzystać usługę od operatora VoIP, uruchomić bramkę lub telefon VoIP i korzystać. Rozwiązanie proste i tanie, w dodatku łatwe do zarządzania. A co, jeżeli firma zamierza zredukować koszty połączeń między oddalonymi biurami? Ponadto zamierza zintegrować telefonię z aplikacjami już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie? Dobrym rozwiązaniem będzie wymiana standardowej centrali PBX na system telefonii IP oraz implementacja zaawansowanych funkcji w jednej, konwergentnej strukturze.

Przedsiębiorstwa dostrzegają problemy wynikające z wdrożenia nowej technologii. Główne przyczyny to niewystarczająca wydajność i dostępność wykorzystywanej infrastruktury.

W większości przypadków wdrożenie nowej technologii wiąże się z częściową lub całkowitą wymianą sprzętu oraz jego rekonfiguracją. Do poprawnego funkcjonowania VoIP konieczne jest wykorzystanie mechanizmów zarządzania jakością w sieciach pakietowych QoS. Niepoprawne podejście do tego zadania może zakończyć się unieruchomieniem komunikacji głosowej w całym przedsiębiorstwie. Prawidłowa konfiguracja infrastruktury będzie wymagała poniesienia znacznych kosztów, zarówno na usprawnienie, jak i rekonfigurację sieci.

Problemy implementacji

Sieci transmisji danych stoją przed koniecznością obsługi telefonii oraz zaawansowanych usług komunikacyjnych. Referencyjne wdrożenia przeważnie kończą się sukcesem, tworząc pewien zestaw reguł wdrażania telefonii IP. Obecnie systemy pakietowej transmisji głosu są już dobrze znane. Typowy rozmiar wdrożenia VoIP rósł - od kilku telefonów w 1999 r., przez 30-100 telefonów w 2001 r., do obecnych wdrożeń składających się z tysiąca telefonów, rozmieszczonych pomiędzy kilkoma lokalizacjami. Część instalacji migrowała z tradycyjnych rozwiązań PBX do telefonii IP. W wielu przypadkach decyzja o wyborze sieciowej infrastruktury była podstawowym elementem projektowym. Jeżeli system telefoniczny miał charakteryzować się wysoką dostępnością, a jakość głosu odzwierciedlać standardy w tej dziedzinie, szczególną uwagą należało zwrócić na opóźnienia i ich zmienność. Dodatkowymi elementami, które warte były rozważenia, to zasilanie telefonów, sposób wdrożenia i administrowania systemem oraz implementacja i zarządzanie bezpieczeństwem w sieci.

Wdrożenie telefonii IP jest krytyczną decyzją biznesową, w której nie sprawdza się metoda jednorazowych zakupów. Kluczowym czynnikiem przy prawidłowym wdrożeniu rozwiązania konwergentnej sieci jest stopniowe nabywanie sprzętu. Telefonię IP najlepiej jest traktować jako aplikację.

Wdrażanie pakietowych usług głosowych

Typowa architektura systemu IP PBX

W określeniu wymagań dotyczących aplikacji telefonicznych powinniśmy zasięgnąć opinii eksperta ds. telefonii oraz integratora systemów. Sukces wdrożenia VoIP powinien odnosić się do trzech obszarów: infrastruktury sieciowej, usług integracyjnych i telefonii IP. Przy tak wielu możliwych scenariuszach rozwiązania, maksymalizacja potencjalnych oszczędności może być trudna. Wprowadzanie zaawansowanych aplikacji będzie oznaczało konieczność wybrania doświadczonego w telefonii IP producenta sprzętu. Często przedsiębiorstwa odkrywają potrzeby funkcjonalne dopiero w trakcie trwania wdrożeń, które przeważnie są oparte na wykorzystywanych rozwiązaniach telefonicznych, zbudowanych na tradycyjnym sprzęcie PBX. Dlatego przed wymianą centrali PBX, zawsze warto bliżej przyjrzeć się wszystkim udogodnieniom, jakie oferuje nowy system. Nie każdy producent wbudowuje potrzebne nam funkcje w rozwiązania IP.


TOP 200