Wchodzi Wang, znika Olivetti

Wang Laboratories, po przejęciu działu serwisowego Olivetti, rozpoczyna działalność w Polsce. Podobnie jak w innych częściach świata, strategicznymi partnerami polskiego oddziału będą Dell, Cisco i Microsoft.

Wang Laboratories, po przejęciu działu serwisowego Olivetti, rozpoczyna działalność w Polsce. Podobnie jak w innych częściach świata, strategicznymi partnerami polskiego oddziału będą Dell, Cisco i Microsoft.

Olivetti Solutions Polska Sp. z o.o. najpóźniej do końca września br. zmieni nazwę firmy na Wang Global Polska. Dyrektorem generalnym spółki pozostanie Cristiano Pinzauti, kierujący polskim oddziałem włoskiej firmy od 1994 r. Obecnie najważniejszym zadaniem jest podpisanie umów partnerskich.

"Pierwsza umowa, jaką chcemy zawrzeć, będzie dotyczyć sprzedaży produktów Della, z którym w początkach swojej działalności Olivetti Solutions już współpracowała. Ponadto Wang ma globalne porozumienia z Cisco i Microsoftem, które zostanie rozszerzone także na polski rynek" - mówi Cristiano Pinzauti, dyrektor generalny Olivetti Solutions Polska Sp. z o.o. Właśnie te dwie firmy będą głównymi dostawcami produktów sieciowych dla Wang Global. Dell Computer i Olivetti Computers Worldwide będą strategicznymi partnerami nowo powstałej firmy przy dostawach sprzętu.

Globalne połączenie

W marcu br. Wang Laboratories za ponad 390 mln USD odkupił od Olivetti SpA dział, zajmujący się usługami i serwisem. Jednocześnie spółka włoska stała się największym udziałowcem Wanga. Udziałowcem jest również Microsoft. Celem połączenia ma być powstanie firmy o zasięgu globalnym. "Wang był obecny jedynie w Ameryce Północnej i Australii, natomiast Olivetti Solutions miała silną pozycję w Europie i Azji. Nic dziwnego, że podobnie jak wiele innych firm na świecie, aby zaoferować klientom ogólnoświatowe wsparcie, obie postanowiły się połączyć" - stwierdza Cristiano Pinzauti.

Prezesem nowo powstałej firmy Wang Global został Joseph Tucci, kierujący dotychczas Wang Laboratories. Przedstawiciele spółki spodziewają się łącznych przychodów za rok finansowy 1997 rzędu 3,0 mld USD, a w roku bieżącym zamierzają osiągnąć ok. 3,6 mld USD. Według Dataquest, obroty obu spółek za rok 1996 (2,14 mld USD) plasują je na 4 miejscu wśród dostawców usług serwisowych związanych z sieciami i komputerami PC (po EDS, IBM i HP). W Olivetti usługi informatyczne stanowiły 53% obrotów, natomiast w Wang Laboratories - 70%. Docelowo sprzedaż usług ma osiągnąć aż 80% ogólnych przychodów.

Olivetti Solutions Polska Sp. z o.o. zatrudnia obecnie 37 osób w Warszawie i oddziałach serwisowych. W najbliższym czasie mają powstać dwa kolejne - w Rzeszowie i Szczecinie. W roku 1997 jej obroty wyniosły 20 mln zł, a zysk netto - 1,4 mln zł. Jak się dowiedzieliśmy, firma prowadzi rozmowy z Fiat Auto Poland nad rozszerzeniem na Polskę umowy korporacyjnej, jaką koncerny podpisały we Włoszech.


TOP 200