Ważne pytania

Realizujemy projekty po to, żeby firma osiągnęła sukces. Równocześnie staramy się dzięki naszemu zaangażowaniu w nie podnieść swoją osobistą i zawodową wartość. Co nam w tym może pomóc a co przeszkodzić?

Uczestniczyłeś zapewne w niejednym, ważnym projekcie biznesowym czy informatycznym, od którego powodzenia zależał dalszy rozwój organizacji. Szansa na poprawę wyników, która leżała u podstaw realizacji projektu, była jedną z kluczowych przesłanek do zasadnego zaangażowania właśnie ciebie i twoich współpracowników. Równocześnie sam widziałeś w tym przedsięwzięciu ogromne korzyści dla siebie. Nie miało znaczenia, jaką rolę pełniłeś. Zarówno z perspektywy sponsora projektu, dostawcy, zarządzającego czy też członka zespołu projektowego, przedsięwzięcie to było bardzo interesujące, dodawało ci nowych doświadczeń oraz pewnego rodzaju uznania. Oczywiście, rola którą pełniłeś, wpływała na to, z jakimi wyzwaniami się spotykałeś oraz, co może bardziej istotne, z jakiej perspektywy patrzyłeś na projekt.

Będąc zainteresowanym sukcesem projektu wiedziałeś, że jego efektywna realizacja będzie również twoim osobistym sukcesem i że warto zrobić wszystko, aby przyczynić się w jakimkolwiek stopniu do jego powodzenia. Mając doświadczenie w pracy projektowej zawsze starałeś się, przynajmniej na początku, patrzeć na projekt jako na swoją osobistą szansę.

Zadawałeś sobie pytanie: "jak moja wartość jako specjalisty lub menadżera wzrośnie dzięki temu przedsięwzięciu?“.

A może wręcz, znając swoje zainteresowania i plany rozwojowe, liczyłeś, że będzie to właśnie ten projekt, który otworzy przed twoją karierą kolejne drzwi! Jest to naturalne podejście osoby, która szanuje się i chce się rozwijać. Realizujemy projekty po to, żeby firma osiągnęła sukces i równocześnie staramy się dzięki naszemu zaangażowaniu w nie podnieść swoją wartość. Przecież sukces każdej organizacji bazuje na wzroście jej pracowników. Jeżeli organizacja nie stworzy tobie warunków do skutecznego rozwoju, to sama będzie stała w miejscu lub wręcz cofała się. W dzisiejszym, tak szybko zmieniającym się otoczeniu, bez rozwoju można tylko myśleć o zamknięciu działalności.

Kto jest winien?

Pamiętasz zapewne, jak bardzo często okazywało się, że projekt, w który zaangażowałeś całą swoją energię, z różnych powodów nie przynosił oczekiwanych rezultatów. Nie były osiągane zamierzone cele, lub zaplanowane zadania opóźniały się w stopniu, który wywoływał niezadowolenie sponsora projektu oraz członków zespołu. Pracując intensywnie nad swoimi zadaniami, poświęcając coraz więcej czasu na wykonywanie zadań projektowych, angażując się coraz bardziej - bo przecież to tobie zależy na sukcesie projektu - zauważałeś, jak pozostali członkowie zespołu z coraz mniejszym entuzjazmem podchodzą do pracy a zadania, które realizują, nie są wypełniane w sposób, na którym ci zależało. Widziałeś, że taka sytuacja nie wróży nic dobrego i postanawiałeś zrobić coś, co sprawi, że całe przedsięwzięcie wróci na "właściwy tor". Wielokrotnie zadawałeś sobie pytanie: co można jeszcze zrobić, aby projekt zakończył się sukcesem?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200