Ważą się losy Netii

W III kw. br. Netia odnotowała skonsolidowaną stratę w wysokości 497,5 mln zł. Po dziewięciu miesiącach strata netto holdingu przekroczyła 887 mln zł. Netia wciąż nie pozyskała źródła finansowania. Najbliższe NWZA ma zdecydować o dalszej działalności spółki.

Skonsolidowana strata netto Netii Holdings wyniosła w okresie lipiec-wrzesień 497,5 mln zł. W ciagu dziewięciu miesięcy tego roku zamknęła się kwotą 887,3 mln zł. Przychody spółki w III kw. wyniosły 137,9 mln zł, a za trzy kwartały tego roku - 393,1 mln zł. Netia planuje w najbliższym czasie zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy, którego zadaniem będzie podjęcie decyzji o dalszym istnieniu spółki. Jest to wymóg prawa handlowego, które nakazuje rozważanie przez akcjonariuszy zaprzestania działalności spółki, jeśli jej strata jest większa niż suma kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Rada nadzorcza Netii Holdings SA zatwierdziła główne założenia biznes planu opracowanego przez zarząd spółki na najbliższe 10 lat. Po zapoznaniu się z tym dokumentem Telia, główny udziałowiec Netii, podejmie ostateczną decyzję o jej dalszym finansowaniu. Biorąc pod uwagę zadłużenie spółki sięgające ponad 4 mld zł, Netii trudno będzie szybko pozyskać innego inwestora.

Zobacz również:

  • Te proste wskazówki ułatwiają zadanie rozbudowy firmowej sieci Wi-Fi

Spółka poinformowała w komunikacie, że ograniczy wydatki operacyjne i inwestycyjne, czego efektem są zapowiedziane dziesięć dni temu redukcje zatrudnienia dotyczące 10% etatów. Ponadto na najbliższe 12 miesięcy zostały ograniczone wydatki inwestycyjne. Wcześniej spółka zamierzała przeznaczyć na inwestycje ok. 350 mln USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200