Wasko kupi prywatyzowany Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa

Firma ta w maju br. otrzymała od Ministerstwa Skarbu Państwa wyłączność na negocjacje. Ostatnio przejęcie COIG przez Wasko zaakceptował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do końca września br. resort skarbu państwa chce zamknąć transakcję.

Nominalna wartość pakietu akcji COIG to ok. 4,5 mln zł. Ministerstwo Skarbu trzykrotnie próbowało prywatyzować COIG. W trzecim postępowaniu prywatyzacyjnym wiążące oferty na zakup 85% akcji COIG złożyły: Mennica Polska, Węglokoks, spółka powołana przez pracowników COIG i Wasko.

COIG jest firmą specjalizującą się w obsłudze przedsiębiorstw o profilu górniczym. Jest producentem systemu zintegrowanego SZYK2. Ma jednak także ofertę dla sektora samorządowego (system KSAT2000). Trzecią grupą rozwiązań są aplikacje dla placówek ochrony zdrowia. Firma oferuje usługi outsourcingu IT oparte na własnym centrum danych. W 2011 r. COIG osiągnął przychody na poziomie 57,4 mln zł, a zysk netto w wysokości 4,3 mln zł.

Mówi się, że Wasko zainteresowane jest . Czeka jedynie na przejęcie przez tę firmę COIG.


TOP 200