Warszawskie szpitale planują budowę centrum komputerowego

Kilkanaście warszawskich szpitali planuje stworzenie centrum komputerowego, z którego korzystałyby na zasadzie outsourcingu. Miałoby ono rozpocząć działalność z początkiem 2000 r.

Kilkanaście warszawskich szpitali planuje stworzenie centrum komputerowego, z którego korzystałyby na zasadzie outsourcingu. Miałoby ono rozpocząć działalność z początkiem 2000 r.

Z początkiem tego roku szpitale usamodzielniły się, uzyskując status podmiotów gospodarczych. Dzisiaj muszą działać na podobnych, rynkowych zasadach, jak inne firmy.

"Przy tak dużej konkurencji na rynku usług medycznych dobry system informatyczny może usprawnić liczenie kosztów działania, czy rejestracji pacjentów i pomóc przetrwać pierwszy okres reformy. Jednostek służby zdrowia jest zbyt dużo i część na pewno upadnie" - mówi Tadeusz Trędota, dyrektor Szpitala Klinicznego nr 2 im. ks. Anny Mazowieckiej. "Z początkiem tego roku rozpoczęły działalność kasy chorych, które wymagają szczegółowego rozliczania każdej usługi. My natomiast obudziliśmy się właściwie z "ręką w nocniku". Weszliśmy w reformę zdrowia całkowicie nie przygotowani, z liczydłem i kalkulatorem na biurku" - dodaje.

Kierownictwo kilkunastu szpitali postanowiło nie oglądać się na resort zdrowia, który przygotowuje przetarg na zakup dwóch modułów systemu informatycznego dla ok. 200 największych szpitali, i do informatyzacji podległych im jednostek wykorzystać model oparty na outsourcingu systemów informatycznych. "W przypadku zbierania danych nie ma sensu konkurować, należy raczej opracować wspólny standard. Szpitale powinny konkurować jakością usług, a nie technologią. W pogoni za techniką nie należy 'zgubić' pacjenta" - komentują powody stworzenia wspólnego centrum kierownicy warszawskich szpitali. Budową centrum komputerowego - na potrzeby warszawskich szpitali - miałaby się zająć firma zewnętrzna. W tym roku rozpoczęłaby się realizacja projektu, a uruchomienie centrum jest planowane na początek 2000 r. Koszt jego stworzenia jest szacowany na 4-5 mln USD.

"Z naszych wyliczeń wynika, że ten sposób informatyzacji szpitali jest kilkanaście razy tańszy od modelu polegającego na budowie infrastruktury informatycznej na własną rękę. Przede wszystkim zakup systemu rozkłada się na kilka firm." - mówi Tadeusz Trędota. Na inny model informatyzacji - zdaniem przedstawicieli uczestniczących w projekcie szpitali - jednostek służby zdrowia po prostu nie stać.

Szpitale ze swej strony będą musiały zbudować infrastrukturę techniczną u siebie, stworzyć sieć komputerową czy kupić komputery. Można jednak przeprowadzać to etapami, informatyzując poszczególne komórki szpitala i sukcesywnie podłączając do centrum. W centrum od początku mają działać wszystkie niezbędne moduły, jednak szpital, który zinformatyzował jedynie dział administracyjny, mógłby korzystać i płacić miesięczny abonament jedynie za ten moduł.

Docelowo z usług centrum komputerowego mogłoby korzystać kilkadziesiąt jednostek służby zdrowia, w tym także lekarze rodzinni. Lekarzom udostępniano by - znajdujące się w bazach danych szpitali - informacje dotyczące ich pacjentów. Jedynym ograniczeniem w związku z korzystaniem z centrum jest odległość. Dostępne dzisiaj technologie pozwalają na podłączenie do niego szpitali odległych jedynie o ok. 200 km od Warszawy.

Z kilku nadesłanych ofert jako potencjalnych partnerów wybrano: Apexim, debis IT i amerykańską firmę Shared Medical Systems. Opracują one projekt stworzenia i funkcjonowania centrum komputerowego. Zgodnie z warunkami postawionymi przez szpitale firma zewnętrzna musi mieć doświadczenie w tego typu wdrożeniach, ze względu na nowatorski charakter projektu.

W budowie centrum dostawca musi uwzględnić wymogi bezpieczeństwa przechowywanych i przesyłanych danych medycznych. Równie ważne jest zapewnienie ciągłości działania systemu.

***

Szpitale biorące udział w projekcie budowy centrum komputerowego:

- Centralny Szpital Kliniczny

- Centrum Rehabilitacyjne im. prof. Weissa

- Dziecięcy Szpital Kliniczny

- Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

- Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ul. Kondratowicza)

- Szpital Ginekologiczny (ul. Inflancka)

- Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej

- Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus

- Szpital Kliniczny im. prof. Szejnacha

- Szpital Kolejowy im. W. Roeflera

- Szpital Położniczy im. Świętej Rodziny

- Szpital Położniczy im. Świętej Zofii

- Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. prof. Grudzińskiego