Warszawskie centra danych Atman uzyskały certyfikację EPI-DCOS

Atman, jako pierwsza firma w Europie, uzyskał certyfikację EPI-DCOS. Jest to globalny standard obejmujący wszystkie aspekty zarządzania operacyjnego centrum danych, który potwierdza jego wysoki poziom niezawodności, ciągłości działania i bezpieczeństwa

DCOS (Data Centre Operations Standard) to obecnie jedyny na świecie standard obejmujący wszystkie obszary związane z utrzymaniem i obsługą centrum danych. Określa procedury, jakie powinny zostać wdrożone, by maksymalnie usprawnić i uszczelnić procesy eksploatacyjne, a tym samym z jednej strony ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia przestojów, a z drugiej – proaktywnie i systematycznie podnosić jakość operacji w centrum danych.

Ciągłość działania jest kluczowa

Przedsiębiorstwa, które chcą zyskać zaufanie klientów i utrzymać reputację marki, muszą dbać o bezpieczeństwo oraz wysoką dostępność aplikacji i danych. Dotyczy to zarówno firm dysponujących własnymi centrami przetwarzania danych, jak i tych korzystających z zewnętrznych usług kolokacyjnych, hostingowych lub chmurowych.

Tymczasem według raportu Data Center Industry Survey Results opublikowanego przez Uptime Institute, awarie powodujące niedostępność lub znaczną degradację poziomu usług w 2018 roku odnotowało 31% ankietowanych firm. W ciągu 3 lat problemy z przerwą w dostępności aplikacji i danych miała blisko połowa przedsiębiorstw korzystających z własnego lub usługowego centrum danych.

Koszty przestojów są czasami trudne do oszacowania i nie każda firma podejmuje się ich obliczenia. Z raportu Uptime Institute wynika, że szacunki takie przeprowadziło 57% firm, z których połowa określiła koszty przestojów na mniej niż 100 tysięcy USD, a 3% na sumę powyżej 10 mln USD. Z kolei Ponemon Institute szacuje średni koszt przestoju centrum danych na 5600 USD/minutę. A są to koszty finansowe, które nie obejmują strat wizerunkowych oraz utraty zaufania klientów.

Główne przyczyny przestojów to awarie zasilania, które dotknęły 33% ankietowanych firm, sieci - 30%, błędy ludzkie - 28% lub niedostępność usług świadczonych przez zewnętrzną firmę - 31% (w ankiecie można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). Jednocześnie analitycy Uptime Institute podkreślają, że błędy ludzi związane z obsługą, utrzymaniem lub zarządzaniem infrastrukturą centrów danych są czynnikiem kluczowym, którego eliminacja mogłaby zapobiec blisko 80% przypadków awarii.

Warszawskie centra danych Atman uzyskały certyfikację EPI-DCOS

Porównanie EPI-DCOS ze standardem EN 50600 dla części operacyjnej centrum przetwarzania danych

Inne standardy, jak Uptime Institute, ANSI/TIA-942 lub ISO/IEC TS 22237 (EN 50600), dotyczą przede wszystkim infrastruktury, a nie procedur wykorzystywanych w działalności operacyjnej. EPI-DCOS to kompleksowy standard zarządzania operacyjnego centrum przetwarzania danych w pełni obejmujący aspekt ludzki.

Jak skutecznie zarządzać operacjami w centrum danych?

Dobre zaprojektowanie i zbudowanie infrastruktury fizycznej może zapewnić wysoką dostępność danych i aplikacji. To warunki konieczne, jednak niewystarczające, jak potwierdza cytowany raport Uptime Institute. Równie istotne dla ciągłości działania jest to, jak ta infrastruktura jest utrzymywana i eksploatowana, czyli jak zarządzają nią ludzie. Trzeba więc ich odpowiednio przygotować i wyposażyć w „narzędzia”, czyli procedury.

Podstawowe metody rekomendowane przez specjalistów to:

  • Przeprowadzenie szkoleń pracowników i opracowanie dokumentacji opisującej zasady działania centrum danych
  • Określenie właścicieli procedur i realizowanych zadań
  • Opracowanie i praktyczne przetrenowanie działań podejmowanych w przypadku wystąpienia awarii
  • Standaryzacja procedur, tam gdzie jest to możliwe
  • Utrzymanie czystości i porządku oraz jasne oznaczenie wszystkich elementów w centrum danych

Samodzielne dopracowanie skutecznych procedur jest możliwe, choć czaso- i pracochłonne. Aby uprościć ten proces i mieć pewność, że będą zgodne z zasadami najlepszych praktyk, warto skorzystać z gotowego standardu, takiego jak np. EPI-DCOS. To szczegółowy przewodnik prezentujący zestaw wzorcowych procedur, które wystarczy tylko odpowiednio dopasować do istniejącej infrastruktury oraz wymagań konkretnego centrum danych – i wdrożyć.

Zalety EPI-DCOS to otwartość (standard jest publicznie dostępny) i względna łatwość wdrożenia, bo jego autorzy są praktykami. Jest to również standard elastyczny – organizacja może wybrać najważniejsze dla siebie obszary i stopniowo ulepszać i wdrażać procedury o różnych poziomach dojrzałości.

Certyfikaty EPI-DCOS dla centrów danych Atman

Wybór standardu EPI-DCOS, który kompleksowo opisuje procesy przebiegające w data center, wynikł z tego, że Atman chciał dostarczyć klientom jeszcze większą wartość i potwierdzić jakość zarządzania operacyjnego, a w efekcie jakość świadczonych usług, bo jest to wyróżnik tego operatora na polskim rynku. Standard ten kompleksowo i praktycznie opisuje procesy i dobre przygotowanie procedur w data center.

Warszawskie centra danych Atman uzyskały certyfikację EPI-DCOS

Atman dysponuje infrastrukturą spełniającą wymogi standardu TIER III dla centrum danych, koncentrując się przede wszystkim na stałym podnoszeniu, jakości usług. Od wielu lat działa zgodnie z normami ISO 9001 i ISO/IEC 27001. „W obszarze zarządzania procesami zawsze jest miejsce na poprawę, dlatego sięgnęliśmy po standard EPI-DCOS bazujący na normach ISO i ANSI/TIA, który pogłębia i rozszerza wszystkie aspekty związane z zarządzaniem centrum danych,” podkreśla Adam Dzielnicki, Data Center Product Manager w Atmanie.

Obszary certyfikacji wybrane przez Atmana to: Service Level Management (zarządzanie poziomem usług), Data Centre Operations (procedury operacyjne centrum danych), Facilities Management (utrzymanie i konserwacja obiektów) oraz Monitoring/Reporting/Control (monitorowanie, raportowanie, kontrola).

Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego pozwoliło na uporządkowanie wszystkich procedur. W Atmanie przygotowanie do certyfikacji trwało blisko 2 lata, a wdrożenie nowych procedur pół roku. Dopiero wtedy nastąpił ostateczny audyt, który razem z wypracowaniem zaleceń pokontrolnych trwał 2 miesiące. Jego wyniki były podstawą do ostatecznego przyznania certyfikatów DCOS Centrom Danych Atman Warszawa-1 i Warszawa-2.

Przeprowadzająca audyt firma EPI przyznała obiektom Atmana najwyższą możliwą w tym przypadku kategorię certyfikacji: 4. Uzyskanie certyfikatu na poziomie 5. jest bowiem możliwe wyłącznie w przypadku certyfikacji wszystkich 11 obszarów definiowanych przez standard DCOS.

Należy zauważyć, że uzyskanie certyfikacji nie jest aktem jednorazowym. Obliguje do systematycznej kontroli procedur, ich regularnych przeglądów i aktualizacji w celu dostosowania do bieżącego stanu obiektu i przebiegających w nich procesów.

Jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów

Certyfikat zgodności ze standardem EPI-DCOS umożliwia ocenę jakości eksploatacji i utrzymania centrum danych oraz obowiązujących w nim procedur. DCOS-4 jest potwierdzeniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług. Oznacza istotne podwyższenie ciągłości działania obiektu i dostępności usług dzięki ustandaryzowaniu operacji i wdrożeniu systemu ciągłego uczenia się i wnioskowania na podstawie bieżących doświadczeń, m.in. by przewidywać niestandardowe zdarzenia i opracowywać procedury zapobiegające ich wystąpieniu.

Jak potwierdził audyt EPI, Atman spełnia wymagania normy we wszystkich certyfikowanych obszarach, a uzyskanie certyfikatu DCOS-4 gwarantuje, że procedury w firmie są nie tylko zdefiniowane, ale też ich stosowanie jest dokumentowane, a jakość usług stale nadzorowana, co przekłada się na ich wysoką niezawodność.

Oczywiście prawie każdy dostawca zapewnia, że jego usługi mają wysoką jakość. Weryfikacja takich stwierdzeń często jest jednak trudna. Dlatego niezależny audyt potwierdzony certyfikatem jest dobrym argumentem, który może przekonać do skorzystania z usług konkretnej firmy.

A w przypadku standardu EPI-DCOS należy dodatkowo podkreślić, że wymogi normy są jawne co jest ułatwieniem przy podejmowaniu decyzji o wyborze dostawcy na etapie porównywania ofert.

Wysoka dostępność i bezpieczeństwo danych oraz aplikacji to w dobie cyfrowej transformacji duże, coraz częściej wręcz krytyczne wartości dla biznesu. Muszą o nie zadbać przedsiębiorstwa chcące utrzymać zaufanie klientów i reputację marki.

Warszawskie centra danych Atman uzyskały certyfikację EPI-DCOS

5 poziomów zaawansowania definiowanych przez standard EPI-DCOS.

Warszawskie centra danych Atman uzyskały certyfikację EPI-DCOS