Warszawskie Forum Autodesk

15 listopada odbędzie się w Warszawie ogólnopolskie forum użytkowników oprogramowania firmy Autodesk.

Celem spotkania ma być przede wszystkim "wymiana doświadczeń i opinii pomiędzy użytkownikami rozwiązań Autodesk". Jak zapewnia organizator, każdy z gości będzie mógł zapoznać się z obowiązującymi kierunkami rozwoju projektowania.

Podczas spotkania odbędą się prezentacje rozwiązań niektórych polskich firm, korzystających w codziennej pracy z aplikacji Autodesk. Odbędą się trzy równoległe sesje - dla przemysłu, architektury i budownictwa oraz zarządzania infrastrukturą.

W trakcie Forum poruszona zostanie także tematyka cyfrowego prototypowania w przemyśle oraz modelowania informacji o budynku (ang. BIM) w architekturze i budownictwie.

Więcej informacji na temat forum można znaleźć na stronie Autodesk.


TOP 200