Warszawska syrenka z procesorem SPARC na tarczy

Urząd Wojewódzki (UW) w Warszawie na mocy zorganizowanych w 1995 r. przetargów podpisał umowę z kilkoma firmami komputerowymi (Aram, Digitlab, Marek Macner, PolSPARK) na budowę rozproszonego systemu komputerowego, obsługującego ewidencję ludności i pojazdów w gminach warszawskich.

Urząd Wojewódzki (UW) w Warszawie na mocy zorganizowanych w 1995 r. przetargów podpisał umowę z kilkoma firmami komputerowymi (Aram, Digitlab, Marek Macner, PolSPARK) na budowę rozproszonego systemu komputerowego, obsługującego ewidencję ludności i pojazdów w gminach warszawskich.

Ze względu na jednolity i rozproszony charakter budowanego systemu jest to przedsięwzięcie nieczęsto spotykane w skali całego kraju. Wydarzeniem, które stworzyło przychylne warunki dla zaprojektowania i realizacji projektu, była reorganizacja administracji miasta Warszawy. Dotychczas, w latach 92/93 rząd informatyzował gminy województwa warszawskiego.

Komputeryzacja gmin warszawskich

Pierwszy przetarg zakończono w połowie lutego ub.r.Dostawami i instalacją urządzeń w 10 warszawskich gminach, położonych na obrzeżach gminy Centrum (Izabelin, Ursynów, Wawer, Rembertów...) zajęła się wybrana przez UW warszawska firma PolSPARK.

Firma ta działa na rynku polskim od 1992 r., m.in. jako producent komputerów Hetman, opartych na rozwiązaniach SPARC/Solaris firmy Sun, a także jako integrator systemów komputerowych w administracji i przemyśle (w tym także przemyśle obronnym). Warto dodać, że całkiem niedawno, 1 grudnia ub.r. PolSPARK podpisał umowę z koordynującą rozwój technologii sunowych w Polsce firmą Sun Microsystem Poland, zgodnie z którą PolSPARK rezygnuje na przyszłość z roli producenta Hetmanów (oferowane będą odtąd markowe produkty firmy Sun), a skupi się na działalności w wymienionych wyżej sektorach rynku krajowego.

Kontrakt podpisany z UW dotyczył instalacji 13 zestawów dla 10 gmin warszawskich. Każdy z zestawów przewidziano jako system obsługujący ewidencję ludności (m.in. dowody osobiste, zameldowania w gminie) i ewidencję pojazdów (prawa jazdy, dowody rejestracyjne).

Opis systemu

Zależnie od wielkości gmin (lub np. usytuowania budynków gminy w terenie), niektóre z nich miały instalowany pojedynczy serwer do obsługi obu zadań, w innych gminach trzeba było dostarczyć po jednym serwerze dla każdej z obu ewidencji.

Najczęściej spotykana konfiguracja zestawu składa się z jednego serwera, jednej drukarki systemowej do drukowania dużych zestawień, 5 do 18 terminali alfanumerycznych i lokalnych drukarek dopiętych do niektórych terminali. Dodatkowo PolSPARK dostarczał urządzenia typu UPS, streamery dla tworzenia kopii bezpieczeństwa, oprogramowanie i karty X.25 oraz oprogramowanie Informix typu run-time dla aplikacji bazo-danowych. Przy okazji instalacji sprzętu zakładane było w gminach także niezbędne okablowanie.

W budowanym systemie każda z gmin dysponuje własną bazą danych, a jednocześnie wszystkie dane mają się zbiegać na poziomie wojewódzkim. Na dzień dzisiejszy (początek 1996 r.) 12 zestawów (na 13 zainstalowanych) jest już uruchomionych. Jednym z założeń budowanego systemu było, aby przy zakładaniu i aktualizacji baz danych nie dublować już istniejącej informacji. Przykładowo, jeżeli ktoś podaje adres do dowodu rejestracyjnego, to żeby nie był on zapisywany oddzielnie w ewidencji ludności i oddzielnie w ewidencji pojazdów.

Oprogramowanie wspomagające system ewidencji ludności zostało opracowane przez znaną i popularną na tym rynku firmę Aram. Działa ono w ten sposób, że jeśli ktoś melduje się w jednym miejscu, to jest automatycznie wymeldowywany ze starego miejsca zameldowania, nawet w innej gminie. Ciekawe było podejście projektantów systemu do sposobu wymiany informacji między bazami lokalnymi a bazą wojewódzką. W celu racjonalnego wykorzystania połączeń telekomunikacyjnych firma Aram zbudowała moduł oprogramowania, który posługuje się na co dzień stosowaniem replikacji zmian danych. Zmiany nanoszone codziennie w bazie lokalnej są co jakiś czas (np. raz dziennie) uzgadniane z bazą główną ze szczebla wojewódzkiego.

Równolegle opracowywana jest aplikacja obsługująca ewidencje pojazdów. Aplikację wykonuje firma Marek Macner, która od lat współpracuje z wydziałem komunikacji w województwie warszawskim. Dotychczasowe wersje aplikacji współpracują z systemami sieciowymi firmy Novell - stąd też należało przenieść ją do systemu Informix.

Obecnie trwa dołączanie pierwszych 12 zestawów systemu do sieci Polpak. Całe przedsięwzięcie projektował i kieruje jego realizacją Grzegorz Rogaczewski, Pełnomocnik Wojewody ds. Informatyki.

Sun w gminie Centrum; polskie terminale

Kiedy prace nad realizacją pierwszego przetargu były na ukończeniu zapadła decyzja, aby nowo powstały system rozszerzyć także na warszawską gminę Centrum. Wiązało się to z koniecznością przejmowania od RCI Pesel bazy danych z Warszawy.

Drugi przetarg, rozstrzygnięty we wrześniu 1995 r., obejmuje instalację 7 zestawów (po jednym na dzielnicę w gminie), opartych na silniejszych tym razem serwerach Suna. Drugi przetarg wygrało konsorcjum Integra V, zawiązane przez firmy PolSPARG i Digilab.

Należy w tym miejscu dodać, że firma Digilab oferuje na rynku krajowym terminale wytwarzane we współpracy z fabryką ERA. Każda z dzielnic warszawskiej gminy Centrum jest wyposażona w serwer SPARCserver 20 z procesorem SuperSPARC II 75 MHz.

O jakości współpracującego z serwerami systemu operacyjnego Solaris 2,4 świadczyć może fakt, że współpracuje on z procesorami SPARC, Intel i PowerPC.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200