Warszawska sieć metropolitalna ATMAN

W roku 1998 zaczęła powstawać w Warszawie światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, przygotowana do świadczenia usług szerokopasmowych. Obecnie ATMAN obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta, a węzły są zlokalizowane w kluczowych obiektach telekomunikacyjnych i w centrach biznesowych.

W roku 1998 zaczęła powstawać w Warszawie światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, przygotowana do świadczenia usług szerokopasmowych. Obecnie ATMAN obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta, a węzły są zlokalizowane w kluczowych obiektach telekomunikacyjnych i w centrach biznesowych.

Technologia

Warstwa pierwsza: włókna światłowodowe

Zalety wykorzystania łączy światłowodowych do budowy sieci telekomunikacyjnych są powszechnie znane. Nieograniczona przepustowość, wysoka niezawodność, odporność na zmienne warunki klimatyczne, bezpieczeństwo przesyłanych danych – to tylko niektóre cechy sieci wykorzystującej światłowody. Jedna para włókien światłowodowych pozwala (przy obecnym stanie technologii) na uzyskanie łącza o długości kilkudziesięciu kilometrów i przepustowości 10 Gb/s, a po zastosowaniu DWDM – ponad 1 Tb/s.

Sieć ATMAN jest w całości zbudowana w oparciu o łącza światłowodowe. Również przyłącza abonenckie są wykonywane standardowo w technologii optycznej (tam, gdzie są odpowiednie warunki). Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na elastyczną konfigurację sieci szkieletowej i łączy abonenckich oraz dostosowanie ich na potrzeby użytkowników.

Każdy węzeł sieci ATMAN jest połączony (różnymi drogami) z co najmniej dwoma innymi węzłami. Umożliwia to utrzymanie nieprzerwanego działania sieci nawet w razie poważnego uszkodzenia jednego z kanałów – zawsze dostępne są łącza obejściowe.

Łącza składają się z 48 lub 96 włókien światłowodowych. Nadmiarowe włókna mogą być wykorzystane zarówno do zastąpienia uszkodzonych traktów, jak i do rozbudowy sieci.

Jeśli będzie taka potrzeba, można stworzyć – wykorzystując "ciemne" światłowody – sieć wykorzystującą dowolną technologię w warstwie transportowej: ATM, SDH, POS, Gigabit/Fast Ethernet.

W przypadku, gdy nie jest możliwe zestawienie łącza światłowodowego, wykorzystuje się łącza bezprzewodowe lub zwykłe, dzierżawione łącza miedziane. Należy jednak liczyć się z ograniczeniem pasma, funkcjonalności i niezawodności tak świadczonych usług.

Warstwa druga: sieć ATM

Każdy węzeł szkieletowy jest przyłączony do sieci przy użyciu kilku łączy, co zapewnia wymaganą niezawodność – w razie awarii łącza, portu w przełączniku czy całego przełącznika ruch jest automatycznie kierowany drogami obejściowymi. Nadmiarowa przepustowość całej sieci szkieletowej zapewnia utrzymanie parametrów transmisji (pasmo, QoS) także podczas awarii.

ATM pozwala na bardzo precyzyjne dostosowanie parametrów usługi (np. przepustowości) do wymagań klienta. Rekonfiguracja sieci, zmiana przepustowości całego łącza bądź tylko wybranych kanałów wirtualnych mogą być dokonywane bez konieczności inwestycji w nowe urządzenia czy łącza.

Implementacja: przełączniki Marconi/FORE ASX-1000

Węzły szkieletowe sieci ATMAN są wyposażone w przełączniki ATM Marconi/FORE ASX-1200, skonfigurowane następująco:

 • Cztery matryce przełączające o przepustowości 2,5 Gb/s każda.

 • Dwa procesory sterujące.

 • Zdublowane zasilanie.

 • Moduły OC-12 (622 Mb/s) do komunikacji ze szkieletem sieci i ruterami.

 • Moduły OC-3 (155 Mb/s) do podłączania użytkowników i innych operatorów.

 • Moduły E-1 do świadczenia wybranych usług.

Warstwa trzecia: sieć IP

Dla znaczącej części użytkowników terminy "sieć komputerowa", "IP" i "Internet" są niemal tożsame. Dostęp do Internetu jest często jedynym lub głównym celem przyłączenia się do sieci rozległej.

Usługi sieciowe oparte na protokole IP rozwijają się bardzo szybko. Co więcej IP wypiera inne rozwiązania z obszarów dotychczas dla nich zarezerwowanych. Można oczekiwać, że taka tendencja utrzyma się w najbliższych latach. Budując sieć miejską, należy brać to pod uwagę i zapewnić nie tylko niezawodną i efektywną obsługę ruchu IP dziś, ale również platformę gwarantującą bezbolesną implementację nowych rozwiązań w przyszłości.

Implementacja: rutery CISCO GSR 12000 i 7500

Szkielet IP sieci ATMAN jest oparty na ruterach CISCO serii GSR 12000. Przykładowa konfiguracja węzła to:

 • Ruter CISCO GSR 12008 (Gigabit Switch Router).

 • Cztery matryce przełączające o przepływności 10 Gb/s każda.

 • Dwa procesory GRP (Gigabit Route Processor) z 256 MB pamięci RAM każdy.

 • Moduły OC-12 (622 Mb/s) do komunikacji z innymi ruterami i terminowania ruchu użytkowników.

 • Moduły OC-3 (155 Mb/s) do komunikacji z innymi operatorami.

 • Moduły Fast Ethernet do komunikacji z węzłem międzyoperatorskim i serwerami podstawowych usług sieciowych.
W charakterze rutera brzegowego stosowany jest ruter klasy High End typu CISCO 7500 w konfiguracji:

 • Ruter CISCO 7507.

 • Dwa procesory RSP-8 z 256 MB RAM każdy.

 • Moduły OC-12.


TOP 200