Warstwa na systemie

Larry Loucs, szef działu Software Architecture dla Personal Systems, IBM, oświadczył, że wkrótce na istniejące systemy operacyjne zostanie nałożona warstwa oprogramowania pochodząca z systemu Taligent. Cały, obiektowo zorientowany system operacyjny Taligent będzie gotowy dopiero za ok. dwa lata. Już w tej chwili są na ukończeniu prace dołączające funkcje wyższego poziomu z Taligent do OS/2. Powstanie dzięki temu technika SOM (System Object Model).

Larry Loucs, szef działu Software Architecture dla Personal Systems, IBM, oświadczył, że wkrótce na istniejące systemy operacyjne zostanie nałożona warstwa oprogramowania pochodząca z systemu Taligent. Cały, obiektowo zorientowany system operacyjny Taligent będzie gotowy dopiero za ok. dwa lata. Już w tej chwili są na ukończeniu prace dołączające funkcje wyższego poziomu z Taligent do OS/2. Powstanie dzięki temu technika SOM (System Object Model).

W drugiej połowie roku IBM zamierza dołączyć do OS/2 możliwość współpracy z rozproszonymi obiektami, zgodnie z utworzoną w tym celu specyfikacją OMG (Object Management Group).

Technika SOM będzie także dołączona do systemów MVS, OS/400, Windows oraz do pewnych środowisk Unix. Wszystkie te środowiska pracy będą współdziałały z obiektowo-zorientowanym językiem oprogramowania o nazwie Rexx. Dzięki niemu można będzie w sposób wizualny tworzyć aplikacje pracujące w interfejsie GUI.


TOP 200