Walter Hewlett odejdzie z rady nadzorczej HP

Władze firmy postanowiły nie udzielać Walterowi Hewlettowi kolejnej nominacji na członka rady nadzorczej, po tym jak w ubiegłym tygodniu złożył on pozew sądowy przeciwko zarządowi koncernu. Będzie on sprawował swoją funkcję jedynie do 26 kwietnia br.

Walter Hewlett

Walter Hewlett

Walter Hewlett nie będzie już zasiadał w radzie nadzorczej HP. Władze firmy postanowiły nie udzielać mu kolejnej nominacji, po tym jak w ubiegłym tygodniu Walter Hewlett złożył pozew sądowy przeciwko HP. Utrzymuje on, że zarząd koncernu stosował nieuczciwe praktyki w nakłanianiu akcjonariuszy instytucjonalnych do opowiedzenia się za fuzją z Compaqiem.

Decyzję o odsunięciu Waltera Hewletta z rady nadzorczej kierownictwo HP argumentuje utratą zaufania i permanentnym torpedowaniem działań rady przez syna współzałożyciela firmy. Swoją funkcję będzie on sprawował do 26 kwietnia, kiedy to akcjonariusze wybiorą nowych członków rady nadzorczej spośród rekomendowanych kandydatów. W razie zatwierdzenia fuzji przed tym terminem, w skład rady nadzorczej wejdą również przedstawiciele Compaqa.

Zobacz również:

Walter Hewlett będzie nadal sprawował funkcje członka rady nadzorczej w należącej do HP spółce Agilent Technologies.