Walne spotkanie PPTMiKB

W dniu 3 listopada 2005 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się Walne Spotkanie Członków Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej (PPTMiKB). Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji związanej z działalnością europejskiej Platformy Technologii Mobilnych.

Jednym z celów Platformy jest pozyskiwanie funduszy w programach europejskich. Obecni na spotkaniu zgodzili się, że będąc jedną z kilkunastu platform technologicznych, PPTMiKB powinna wpływać na kształt Krajowego Programu Ramowego, tak aby narodowa strategia rozwoju telekomunikacji i informatyki, spełniała oczekiwania przemysłu tej branży. Celem spotkania było też omówienie bieżącej sytuacji związanej z działalnością europejskiej Platformy Technologii Mobilnych - eMobility.

Uzgodniono także, iż w Komitecie Sterującym eMobility (wybory odbędą w dniu 23 listopada 2005 roku w czasie spotkania w Brukseli) powinni znaleźć się przedstawiciele polskich organizacji.

Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z dwoma projektami badawczo-rozwojowymi: ALIPRO - finansowanym z ze środków Szóstego Programu Ramowego, którego koordynatorem jest Fundacja MOST oraz Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych BRAMA. ALIPRO polega na wspieraniu harmonizacji narodowych programów badawczo-rozwojowych w sferze telekomunikacji bezprzewodowej w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Informacje dotyczące systemów finansowania badań i rozwoju w 14 państwach Europy zebrane przez ALIPRO znajdują się tutaj.

Na koniec spotkania uczestnicy dokonali wyboru nowych władz PPTMiKB i zatwierdzili dokumenty programowe. Nowym Przewodniczących Platformy został prof. Mieczysław Muraszkiewicz z Fundacji MOST.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200