Walka o obiektowe standardy

Jakie architektury obiektowe staną się standartami przesyłania obiektów przez Internet

Jakie architektury obiektowe staną się standartami przesyłania obiektów przez Internet

Microsoft Corp. i Object Management Group (OMG) dokładają starań, by proponowane przez nich architektury stały się standardami przesyłania obiektów przez Internet. Arbitrem w tej sprawie będzie Open Application Group (OAG) - organizacja zrzeszająca m.in. producentów, takich jak SAP AG, Oracle, Sybase oraz PeopleSoft.

Microsoft próbuje znaleźć kompromis między swoją architekturą - Distributed COM (DCOM, poprzednio nazywana Network OLE) a standardem OMG - Common Object Request Broker Architecture (CORBA), której specyfikacja 2.0 jest dominującą architekturą obiektową dla serwerów unixowych i OS/2. Pierwszym krokiem jest zapewnienie członków OAG, że składniki pochodzące z ActiveX (produkt Microsofta oparty na OCXy) mogą być używane zarówno w WWW, jak i w celu dołączenia małych komputerów (desktop) do środowisk serwerów COM lub CORBA. Aby osiagnąć swój zamiar, Microsoft rozpoczął współpracę z innymi twórcami oprogramowania. Ma ona na celu stworzenie połączenia między komponentami ActiveX a architekturą CORBA. Tymczasem jednak OMG planuje fuzję z OAG chcąc uczynić architekturę CORBA wraz z OpenDoc obowiązującymi standardami do obsługi transakcji przez Internet. Plany te ujawnił niedawno Chris Stone - prezydent OMG. Do połączenia obu organizacji może dojść już w najbliższym czasie. Sprawa nie wydaje się jednak prosta. Niektórzy członkowie OAG uważają, że Microsoft, z pomocą SAP, może przekonać OAG o skuteczności AciveX w integracji małych komputerów ze środowiskami DCOM i CORBA.

"Największym problemem w technologiach obiektowych jest brak standardów" - twierdzi jeden z producentów oprogramowania i wyjaśnia: "Obietnica Microsoftu polega na zagwarantowaniu takiego sposobu transportu danych między organizacjami, że zapewni się jednoznaczność obiektów. Obiekt musi oznaczać to samo po przesłaniu poprzez sieć do innej firmy". To właśnie stara się zrealizować OAG. Obecnie stowarzyszenie producentów baz danych i aplikacji klient/serwer skupia się na zdefiniowaniu transakcji, standardu reprezentacji danych oraz sposobów ich transportu.

Natomiast Microsoft stara się zagwarantować, by DCOM był standardowym mechanizmem transportu obiektów i danych dedykowanych przez Internet. Firma zorganizowała już wiele prezentacji dla członków OAG w nadziei pozyskania ich jako ogólnie obowiązujących standardów. OAG zamierza bowiem zdefiniować najbardziej krytyczne transakcje oraz najlepszy sposób na obsługujące je transmisje jeszcze przed końcem tego roku. Tak przynajmniej twierdzi Rick Bergquist - reprezentujący PeopleSoft w OAG.

Ostateczny standard dla mechanizmów transportu danych ma być przyjęty w roku 1997. To właśnie zbliżanie się tego terminu sprawia, że polityka Microsoftu staje się bardziej agresywna. Musi on na czas przekonać partnerów, że ActiveX - oparty na OCXy - będzie współpracować dobrze z COBRA 2.0. Nie oznacza to jednak, że poglądy Microsoftu na rozwiązania architektury CORBA zmieniły się. "Nasze stanowisko w stosunku do OMG nie uległo zmianie" - mówi James Utzschneider z działu marketingu Microsoftu. "Szanujemy członków OMG i będziemy współpracować z tą organizacją, aby pomóc innym producentom oprogramowania w stworzeniu połączeń między architekturami CORBA i COM. Wiele już zrobiliśmy. Oddziaływanie na politykę ustalania standardów przez szeroką współpracę z twórcami oprogramowania jest szczytowym osiągnięciem naszej firmy" - dodaje James Utzschneider.

Partnerzy potwierdzają, że Microsoft jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek chętny do współpracy w zakresie zapewnienia zgodności między DCOM i CORBA. Zmiany w polityce giganta zostały też zauważone przez OMG. "W ciągu ostatnich kilku miesięcy Microsoft zaczął naprawdę z nami współpracować" - twierdzi Lydia Bennett, dyrektor marketingu OMG. "Zorientowali się, że nadeszły inne czasy" - dodaje. W ostatnim okresie OMG przyjęło standard definiujący, w jaki sposób komputery klasy desktop stosujące technikę OLE będą komunikować się z CORBA 2.0. W tych dniach spodziewane jest, że Microsoft dostarczy OMG informacje konieczne dla stwierdzenia przyszłej zgodności DCOM ze specyfikacją CORBA 2.0.


TOP 200