Walka o dane

Lotus Development Corp., Microsoft Corp. i Borland International Inc. chwyciły za broń. Rozpoczyna się następna runda bitwy między kluczowymi twórcami arkuszy kalkulacyjnych na PC. Tym razem stawką jest dostęp do dużych baz danych.

Lotus Development Corp., Microsoft Corp. i Borland International Inc. chwyciły za broń. Rozpoczyna się następna runda bitwy między kluczowymi twórcami arkuszy kalkulacyjnych na PC. Tym razem stawką jest dostęp do dużych baz danych.

Mimo faktu, że Lotus planuje wykorzystanie standardu Microsoftu -Open Database Connectivity (ODBC), strategia firmy na razie opiera się na starszym produkcie - DataLens. Technologia ODBC będzie wykorzystana dopiero w nowej wersji 1-2-3 for Windows, która pojawi się na rynku przed końcem II kw. br. W zestawie 1-2-3 użytkownik otrzyma pochodzące z DataLens drivery do baz Paradox, Server, IBM OS/2 DB2 i Informix, a nieco później do Oracle, i dla formatów RDB, ASCII, WK3 i Excel. Prace posuwają się jednak dość wolno, m.in. ze względu na fakt, że udostępnione przez Microsoft drivery ODBC okazały się niesprawne.

W pakiecie Lotus 1-2-3 for Windows znajdziemy także, dopracowany lepiej niż w DataLens, interfejs z użytkownikiem. Firma nie przewiduje niestety zastosowania Query-By-Example (QBE), czyli konstrukcji zapytań za pomocą przykładowych danych. System umożliwi jednak podłączenie do dowolnego systemu zarządzania baz danych przez jego ojczysty SQL. Dopiero po instalacji ODBC będzie możliwe korzystanie z tego samego dialektu dla każdego systemu.

Strategia Microsoftu także obraca się wokół ODBC. W nowej wersji Excela, używany dotychczas produkt firmy Pioneer Software - Q+E, zostanie zastąpiony przez własną technologię firmy. Wykorzystanie fragmentów kodu, pochodzących z Microsoft Access, pozwoli zaś na zastosowanie QBE.

Borland pozostaje nieco w tyle, wprowadzając na rynek jedynie Database Desktop - narzędzie do przetwarzania zapytań, działające na razie tylko z bazami Paradox i dBase. Dalsze plany firmy oparte są przede wszystkim na nowej specyfikacji dostępu do danych -Independent Database Application Programming Interface (IDAPI). W przeciągu następnych sześciu miesięcy mają się ukazać drivery IDAPI pod SQL Server, Oracle i Interbase.


TOP 200