Walka o Javę

Oracle przedstawił plan rozwoju Javy. Nie wiadomo jednak, czy ma on szansę realizacji, gdyż historia Javy obfituje w różne, trwające do dziś konflikty.

Java Community Process (JCP), jedyna organizacja, która może aprobować i ratyfikować zmiany w języku wydała rezolucję, która wzywa Oracle do oddzielenia grupy jako całkowicie niezależny, oddzielny od dostawców technologii podmiot, gdzie wszyscy członkowie mają równe prawa. W 2007 roku właśnie firma Oracle głosowała za takim oddzieleniem, a obecna rezolucja nakazuje gigantowi, by podtrzymał swoje stanowisko ogłaszane trzy lata temu. Według jednego z członków JCP, rezolucję tę przyjęto niemal jednogłośnie, przy czym tylko jedna firma wstrzymała się od głosu - była nią właśnie Oracle. Za przyjęciem głosowały między innymi: Google, IBM, Red Hat, Intel, VMware, Nokia, AT&T, Research In Motion, Vodafone oraz Apache Software Foundation (ASF).

Głosowanie, o którym mowa, odbyło się przed konferencją OpenWorld, gdzie szef techologii serwerowych Oracle'a Thomas Kurian przedstawił plany rozwoju języka Java, argumentując je konsultacjami z "deweloperami". Wśród planów poinformowano o tym, że JDK 7 powinien ujrzeć światło dzienne w połowie przyszłego roku, JDK 8 pod koniec 2012. Wiadomo jednak, że dotrzymanie tych terminów będzie bardzo trudne.

Sun, Apache i Google

Długo trwająca dyskusja między Sunem a Apache Software Foundation jest obecnie szczególnie ważna, gdyż wpływa na walkę Oracle'a z Google. W odróżnieniu od reszty oprogramowania Java, narzędzie Test Compatibility Kit (TCK) nie jest dostępne na mocy licencji open source. ASF twierdzi, że licencja określająca warunki wykorzystywania TCK limituje w jaki sposób i gdzie można uruchomić Harmony. Oznacza to, że Harmony może pracować tylko na komputerach, czyli nie można go użyć na innych urządzeniach, takich jak telefony, w tym przypadku z systemem .

JCP nie poprze Oracle'a w sporze z Google

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo powołania się na wsparcie społeczności przy konflikcie Oracle-Google, członkowie zarządu JCP uchwalili notkę, w której dystansują się od działań Oracle'a, polegających na zaskarżaniu Google'a (jednego z członków JCP), przez Oracle w sprawie rzekomego naruszenia patentów w platformie mobilnej Android. Android wykorzystuje w swojej maszynie wirtualnej JVM o nazwie Dalvik część Java SE z projektu Harmony, utworzonego przez Apache Software Foundation.

Java ME, SE, FX

Dość powszechnie mówi się także, że Oracle powinno wyrazić zgodę na wykorzystanie Java SE w urządzeniach mobilnych. Innymi słowy, członkowie JCP oddalają się od wizji związanych z Java ME. Na temat zastosowania Java FX dla aplikacji internetowych w urządzeniach wykorzystujących Java ME nie udzielano zbyt dużo informacji, nie odnotowano także zbyt dużego zainteresowania tą technologią. Oracle pozyskało prawa do Java FX razem z firmą Sun i zadeklarowało, że FX jest technologią z wyboru, związaną z interfejsem i aplikacjami dla telefonów korzystających z Java ME.


TOP 200