Wadliwe zapory ogniowe Cisco

Wady w niektórych sprzętowych zaporach ogniowych Cisco Systems powodowały zawieszanie systemów w sytuacjach, gdy natężenie ruchu stawało się bardzo duże.

Wady w niektórych sprzętowych zaporach ogniowych Cisco Systems powodowały zawieszanie systemów w sytuacjach, gdy natężenie ruchu stawało się bardzo duże.

Zapory PIX 515, PIX 515-DC i PIX 506, w których występowały zawieszenia niepotrzebnie angażowały pracowników do uruchamiania procedur restartowych. Innych szkód nie było. Wady zostały zlokalizowane najszybciej w modelach 515, instalowanych w punktach centralnych korporacji, a także w mniejszych zaporach 506, przeznaczonych dla oddziałowych biur.

Zobacz również:

  • Ten segment rynku PC mocno urósł
  • Powstało narzędzie zdolne szybko wykrywać i zatrzymywać kampanie dezinformacyjne

Zapory ogniowe (firewalls)instaluje się zwykle między wewnętrzną siecią przedsiębiorstwa a Internetem. Według Cisco sprzętowe wady mogą wywołać przerwanie połączenia z Internetem, ale nie spowodują obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

Producent zlokalizował już przyczynę nieprawidłowego działania swoich urządzeń - powodował je fizyczny komponent, którego partię zakupiono w maju u jednego z dostawców.

Wymiana wadliwych urządzeń używanych przez zarejestrowanych klientów Cisco Systems jest bezpłatna.


TOP 200