WZ - Bank

Raporty

Użytkownik otrzymuje narzędzie, za pomocą którego sam może, w prosty sposób zdefiniować dowolny raport do wielokrotnego wykorzystania - generator raportów (oparty na strukturze bazy danych Bankiera).

Użytkownik określa zakres i warunki wyboru danych oraz sposób i formę ich obróbki. Operacja definiowania raportu jest w pewnym sensie "programowaniem". Użytkownik przy definiowaniu raportu posługuje się wirtualnymi obiektami, odpowiadającymi rzeczywistym obiektom w bazie danych Bankiera. Nie są od niego wymagane żadne umiejętności informatyczne, a jedynie zdolność sformułowania problemu. W ten sposób wygenerowane raporty korzystają z danych Bankiera.

W założeniach generator raportów jest narzędziem dla użytkownika z minimalną znajomością informatyki. Moduł definiowania raportu jest więc w miarę prosty i obudowany funckjami pomocniczymi.

Generator raportów, oferowany przez firmę Progress Software Corporation (Progress Result lub Runtime-Query), operuje na rzeczywistej bazie danych. Wadą tego rozwiązania jest konieczność bardzo dobrej znajomości struktury bazy danych.

W normalnych aplikacjach, budowa bazy danych jest kompromisem między szybkością przetwarzania, a ilością przechowywanych informacji, dlatego też jej struktura nie zawsze dokładnie odzwierciedla strukturę fizycznych obiektów, a przechowywane dane składowane są często w polach wielofunkcyjnych. Nazewnictwo pól również może być dodatkowym problemem, ponieważ zostało określone przez projektantów systemu i w założeniach miało być zrozumiałe dla programnistów, a nie użytkowników.

Założeniem generatora raportów jest utworzenie wirtualnej bazy danych, na której powstanie raport. Użytkownik operuje więc na obiektach znanych intuicyjnie (np. lokata, ROR) i na nich definiuje funkcje. Generator w trakcie powstawania raportu automatycznie tłumaczy obiekty wirtualne na obiekty rzeczywiste bazy danych Bankiera.

Możliwe jest również połączenie danych tworzonych przez raport np. z modułem pozycji finansowej. Tym samym, za pomocą generatora raportów mogą powstawać zestawienia obrazujące chwilowy stan banku, przechowywane następnie w osobnej bazie danych, także przez niego obsługiwanej.

Generator raportów powstał jako produkt dodatkowy dla aplikacji Bankier i może być wywoływany bezpośrednio z menu. Ponieważ czyta on wyłącznie dane z bazy Bankiera, nie ma możliwości uszkodzenia bazy danych poprzez niepoprawną konstrukcję raportu.

Generator ma wbudowane mechanizmy kontroli składni. Użytkownik korzystający wyłącznie z systemu podpowiedzi nie powienien popełnić błędów. Daje on także możliwość generowania raportów wielopoziomowych. Generowane raporty są optymalizowane pod kątem wykorzystania istniejących indeksów.

Baza obiektów wirtualnych realizowanych funkcji, operatorów, itp. może być rozszerzana wraz z rozbudową Bankiera lub potrzebami użytkownika. Obsługa użytkownika jest prowadzona wyłącznie w języku polskim z bogatym systemem podpowiedzi, bazującym na listach wyboru.

Niedługo dealing room

Obecnie trwają prace nad projektem technicznym dotyczącym animacji pracy w tzw. dealing room. Głównym zadaniem tego modułu jest pomoc w podejmowaniu szybkich decyzji, mających znaczny wpływ na politykę finansową banku. Moduł dealing room będzie wspomagał operacje dealerów, a także przechowywał wszystkie informacje im potrzebne, nie pamiętane w bazie systemu Bankier. Będzie również możliwość analiz finansowych dla banku i możliwość symulacji operacji dealerskich.


TOP 200