WWSI bada losy absolwentów i gwarantuje pracę po studiach

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki przeprowadziła badanie losów absolwentów uczelni. Wynika z niego, że 95 % absolwentów WWSI pracuje w zawodzie informatyka, a tylko 1% absolwentów w czasie prowadzonego badania poszukiwał pracy. Nowym kandydatom na studia inżynierskie uczelnia gwarantuje, że po ich ukończeniu znajdą pracę.

Z badania losów absolwentów WWSI 2012, którym zostali objęci absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli studia w latach 2007, 2008, 2009, 2010 wynika, że cechuje ich bardzo wysoki poziom aktywności zawodowej - wskaźnik zatrudnienia wynosi ponad 90%. 52% absolwentów pracuje zawodowo nie kontynuując kształcenia na studiach wyższych. 44% absolwentów kontynuuje kształcenie w szkołach wyższych, w tym tylko 4% nie pracuje, nie studiuje i nie poszukuje pracy (np. wychowuje dzieci lub zajmuje się domem). 40% absolwentów pracuje zawodowo i jednocześnie studiuje. Tylko 1% absolwentów poszukuje pracy.

WWSI bada losy absolwentów i gwarantuje pracę po studiach

Badanie pokazało też, że zdecydowana większość absolwentów po studiach jest ściśle związana zawodowo z szeroko pojętą dziedziną informatyki. Jako najczęściej wykonywany zawód ankietowani absolwenci wymieniają: informatyk (26% odpowiedzi), programista (15% odpowiedzi), administrator sieci teleinformatycznej (10% odpowiedzi), administrator aplikacji (8% odpowiedzi), administrator systemów IT (8% odpowiedzi), inżynier systemów IT (8% odpowiedzi). Tylko 5% ankietowanych absolwentów pracuje w innych zawodach niż informatyk. Badani wymieniali m.in. stanowiska koordynatora ds. marketingu, product managera, urzędnika państwowego.

Zobacz również:

WWSI bada losy absolwentów i gwarantuje pracę po studiach

Uczelnia badając losy swoich absolwentów spytała ich też o średnie zarobki i kryteria wyboru pracodawcy. Okazało się, że 56% respondentów zarabia powyżej 4000 zł. Prawie 90% absolwentów ma wynagrodzenie powyższe niż średnia krajowa. Natomiast wybierając pierwszą pracę absolwenci mieli największe oczekiwania związane z satysfakcją zawodową i wysokimi zarobkami. Jedna trzecia ma nadzieję na rozwój własnych zainteresowań, 8% badanych absolwentów za najważniejsze kryterium wyboru pierwszej pracy uznaje status firmy na rynku pracy, a 15% badanych absolwentów za najważniejsze kryterium uznaje możliwość awansu.

WWSI bada losy absolwentów i gwarantuje pracę po studiach
WWSI bada losy absolwentów i gwarantuje pracę po studiach

Przy okazji uczelnia informuje, że wszystkim kandydatom rozpoczynającym studia inżynierskie I stopnia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki od października 2012, uczelnia gwarantuje uzyskanie pracy w zawodzie informatyka po ukończeniu studiów. Gwarancja uzyskania pracy jest potwierdzona odpowiednim zapisem w umowie o kształcenie zawieranej pomiędzy studentem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów. Uczelnia powołała też zespół ekspertów do spraw rynku pracy - kolegium rektorskie, na poziomie dyrektorów generalnych największych działających w Polsce firm IT, do którego należą m.in. Jacek Murawski - Dyrektor generalny Microsoft Polska, Dariusz Fabiszewski - Dyrektor generalny Cisco Systems Poland, Paweł Czajkowski - Dyrektor generalny Hewlett-Packard Polska i Anna Sieńko - Dyrektor generalny IBM Polska. Do zadań kolegium należy opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni i opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy.


TOP 200