WS-I: krok w kierunku SOA

Organizacja Web Services Interoperability (WS-I) opublikowała robocze dokumenty dotyczące Web Services i bezpieczeństwa. Stanowią one rodzaj poradnika dla projektantów SOA w zakresie współdziałania Web services i procesów biznesowych w ramach przedsiębiorstwa.

WS-I powstała w roku 2002, a jej członkami są m.in. IBM, Microsoft, Oracle, SAP i Sun Microsystems. Opublikowane dokumenty Grupy Roboczej WS-I zawierają specyfikacje: Basic Profile 1.2, Basic Security Profile 1.1 oraz Reliable Secure Profile 1.0 Usage Scenarios. Dokumenty maja być zatwierdzone na początku roku 2007.

Basic Profile 1.2 jest zrewidowaną wersją Basic Profile 1.1, oferującą przewodnik w zakresie podstawowego współdziałania stosu Web services. W wersji 1.2 usunięto błędy oraz zawarto m.in. wymagania dotyczące reprezentacji zasobników Web services w wiadomościach WS-I Simple SOAP Binding Profile 1.0.

Nowy profil opracowano wykorzystując specyfikację WS-Addressing, która definiuje standardowy mechanizm identyfikacji i wymiany wiadomości Web services pomiędzy punktami końcowymi. Specyfikacje włączone do Basic Profile 1.2 to: Core, SOAP Binding oraz WSDL Binding, adekwatne do WS-Addressing 1.0.

Dokument roboczy Basic Security Profile 1.1 jest poprawionym wydaniem wersji 1.0. Obejmuje profile tokenów WS-Security, w tym Usename, X.500, Kerberos i SAML (Security Access Markup Language).

Dokument roboczy Reliable Secure Profile 1.0 Usage Scenarios dostarcza wskazówek dotyczących wykorzystywania Reliable Secure Profile. Wykorzystuje on takie specyfikacje, jak WS-Reliable Messaging 1.1 i WS-Secure Conversation 1.3, jak również Basic Profiles i Basic Security Profiles.

Dokumenty WS-I dostępne są pod adresem: http://www.ws-i.org/.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200