WLAN zawsze dostępny

Opisany mechanizm pozwala na dynamiczne balansowanie obciążeniem kontrolerów, ale może powodować także nieoczekiwane konsekwencje. Punkty dostępowe będą przyłączały się do kontrolerów czasami w nieprzewidywalny sposób, co może stanowić problem przy użytkownikach przełączających się między punktami dostępowymi. Duża liczba zdarzeń przełączania użytkowników między kontrolerami będzie wpływała na całkowitą wydajność infrastruktury. Ponadto ruch od użytkowników bezprzewodowych może stać się nieprzewidywalny i trudno będzie wdrożyć zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa.

Dla kogo wysoka dostępność w WLAN?

WLAN zawsze dostępny

Zaawansowana redundancja sieci bezprzewodowej

Redundancja w sieciach bezprzewodowych nie jest technologią tanią. Przy niewielkich wdrożeniach (o ile nie są to sieci krytyczne dla funkcjonowania firmy), zapewnienie wysokiej dostępności będzie polegało na przechowywaniu w magazynie zapasowego urządzenia. Jeżeli infrastruktura jest bardzo rozbudowana lub pełnione przez nią funkcje niezwykle istotne, konieczne będzie zastosowanie redundancji na kilku omówionych poziomach. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem z pewnością będą elementy infrastruktury systemowej z wykorzystaniem kontrolera sieci bezprzewodowej.

W niedalekiej przyszłości można jednak spodziewać się wdrażania wysoko dostępnych sieci bezprzewodowych z wykorzystaniem technik MESH oraz rozwiązania eliminującego kontrolery.

Wdrażanie redundancji w sieci bezprzewodowej należy zawsze starannie przemyśleć, a projekt powinien realizować doświadczony inżynier. Błędy na etapie projektowania mogą wpłynąć na obniżenie wydajności całej infrastruktury.


TOP 200