WLAN zawsze dostępny

Problemy przy wdrożeniach

To właśnie redundancja kontrolerów jest największym źródłem problemów przy implementacji bezprzewodowej HA. W przypadku kontrolera pojedynczy błąd może powodować problem na wielu punktach dostępowych. Będzie także wpływał na pracę dziesiątek lub setek użytkowników powiązanych z tymi urządzeniami.

WLAN zawsze dostępny

Redundancja według technologii MESH

Punkty dostępowe są przyłączone do różnych kontrolerów. Każdy ma pewne informacje o wszystkich obsługiwanych punktach dostępowych i muszą one być systematycznie aktualizowane oraz synchronizowane z pozostałymi kontrolerami. Jeżeli kontroler ulegnie awarii, punkt dostępowy musi szukać innego. Zapasowy kontroler, obsługujący własny zestaw punktów dostępowych, może również pracować jako zapasowy dla punktów dostępowych obsługiwanych do tej pory przez uszkodzony kontroler. Tak wygląda to w teorii. W praktyce przedstawione rozwiązanie może powodować znaczącą liczbę zdarzeń przełączania między kontrolerami oraz problemy ze sprawną obsługą wszystkich punktów dostępowych i użytkowników przechodzących z uszkodzonego kontrolera. Ważne jest więc, aby zaplanować odpowiednią pojemność kontrolerów. Warto także upewnić się, czy kontroler z danej lokalizacji ma łączność z miejscem, które będzie musiał obsługiwać w razie awarii.

Istnieją dwa typowe mechanizmy przypisywania punktów dostępowych do kontrolerów: statyczny i dynamiczny. Pierwszy przewiduje przypisanie statyczne poszczególnych kontrolerów (podstawowego, zapasowego, centralnego) w ramach konfiguracji punktu dostępowego. W takim przypadku zachowania redundancji w sieci bezprzewodowej są w pełni przewidywalne. Dodatkową zaletą jest bardzo szybkie reagowanie punktów dostępowych na awarie kontrolerów. Gdy punkt dostępowy wykryje usterkę podstawowego kontrolera, podejmie próbę przyłączenia się do kontrolera zapasowego. Jeżeli zapasowy odrzuci połączenie z powodu awarii lub przeciążenia, punkt dostępowy będzie próbował komunikować się z centralnym kontrolerem zapasowym.

WLAN zawsze dostępny

Redundancja sieci bezprzewodowej z centralnym

Dzięki dynamicznemu przypisywaniu punktów dostępowych do kontrolera, mamy możliwość automatycznego balansowania obciążeniem. Punkt dostępowy uzyskuje informację o dostępnych w warstwie dystrybucji kontrolerach, przykładowo za pośrednictwem protokołu DHCP. Na etapie asocjacji może otrzymać jednocześnie informację o liczbie punktów dostępowych czy użytkowników aktualnie obsługiwanych przez dany kontroler. Uzyskując takie informacje, punkt dostępowy może związać się z kontrolerem, który będzie oferował najlepsze warunki pracy. Co więcej, punkt dostępowy może również uzyskiwać informacje o stanie innych kontrolerów i jeżeli stwierdzi, że na innym kontrolerze otrzyma lepsze parametry pracy, będzie mógł związać się ze wskazanym urządzeniem.


TOP 200