WLAN kontra sieci kablowe

Sieci kablowe były dotychczas niedoścignione pod względem zasięgu, przepustowości oraz możliwości obsługi wielu użytkowników. WLAN był postrzegany jako wąskopasmowe medium podatne na zakłócenia, kolizje pakietów, a w dodatku oferujące mały zasięg i niski poziom poufności transmisji. Czy już czas zweryfikować te poglądy?

Sieci kablowe były dotychczas niedoścignione pod względem zasięgu, przepustowości oraz możliwości obsługi wielu użytkowników. WLAN był postrzegany jako wąskopasmowe medium podatne na zakłócenia, kolizje pakietów, a w dodatku oferujące mały zasięg i niski poziom poufności transmisji. Czy już czas zweryfikować te poglądy?

Sieci 802.11a/b/g wciąż oferują mniejsze przepustowości niż miedź czy światłowód, ale coraz częściej jest implementowany w nich mechanizm MIMO (Multiple Input, Multiple Output), czyli obsługa jednocześnie kilku anten i ścieżek. Urządzenia te mogą transmitować dane różnymi kanałami obsługiwanymi przez odmienne anteny. Możliwe jest również przełączanie nadawanego sygnału pomiędzy poszczególne anteny, aby jak najlepiej docierał on do odbiornika, poprzez minimalizację zakłóceń.

Wykorzystanie systemu wieloantenowego gwarantuje stabilniejszą pracę sieci bezprzewodowych, transmisję z szybkością wielokrotnie większą od standardowej 802.11b/g oraz dokładniejsze pokrycie obszaru sygnałem radiowym. Produkty z MIMO dostępne obecnie są rozwiązaniami firmowymi. Powoduje to, że nie można wykorzystywać zalet MIMO, mając sprzęt różnych producentów. Sprzedawany sprzęt z MIMO oferuje teoretyczną przepustowość 108 Mb/s oraz zwiększa zasięg nawet ośmiokrotnie (D-Link - SuperG z MIMO) - w praktyce jest już gorzej.

802.11 z literkami

Krokiem milowym sieci WLAN byłoby wdrożenie standardu 802.11n. Standard ten zostanie ratyfikowany najprawdopodobniej dopiero w 2007 r. Na razie producenci oferują własne implementacje, np. Linksys, który nazywa swoje rozwiązanie jako Pre 802.11n.

Aby poprawić parametry transmisyjne WLAN, stosuje się różne mechanizmy, często nieustandaryzowane. Technika Super G (3Com, Planex, D-Link) pozwala na łączenie pasma kilku kanałów w jedno (108 Mb/s). Inne zbliżone rozwiązania to Turbo G (SMC Network), MAXg (US Robotics). SpeedBooster (Linksys) jest mechanizmem zwiększającym transfer danych o ok. 35% poprzez lepsze wykorzystanie kanałów radiowych.

Zaletą sieci WLAN jest mobilność. Opracowywany jest standard 802.11r umożliwiający szybki roaming pomiędzy punktami dostępowymi, bez potrzeby ponownego uwierzytelniania. Użytkownik może przemieszczać się nie tylko z notebookiem, ale również z telefonem VoWLAN.

Dostęp do sieci radiowej jest dla intruza łatwiejszy niż do kablowej. Jednak potrzeba zabezpieczania sygnałów radiowych mobilizuje administratorów do stosowania mechanizmów uwierzytelniania i szyfrowania, co w przypadku sieci kablowych jest często lekceważone. Dostępne już mechanizmy sterowania antenami mogą regulować moc i zabezpieczać sygnał radiowy przed wyciekaniem poza firmę.

Prawdą jest, że sieci WLAN zwykle pracują wolniej niż sieci kablowe i nie są tak odporne na kolizje pakietów jak sieci przewodowe. Aby zapewnić QoS dla wrażliwych aplikacji audio, wideo IEEE opracowało zalecenie 802.11e. Sporządzona na jego podstawie specyfikacja Wi-Fi Multimedia (WMM) wprowadza priorytetyzację pakietów według podziału: głos, wideo, najlepszy możliwy (best effort) oraz dane drugoplanowe.

Kable nie na złom

Zastosowanie bezprzewodowych sieci LAN pozwala zaoszczędzić na kosztach okablowania. Jednak dodatkowe nakłady na utrzymanie takiej sieci (szyfrowanie, monitoring, zakłócenia) sprawiają, że całkowity koszt posiadania WLAN jest większy. Dlatego sieci bezprzewodowe powinny być wybierane tam gdzie w grę wchodzi mobilność, a nie ze względu na oszczędności.

Na pewno sieci WLAN nie należy wybierać, gdy potrzebujemy szerokiego pasma. Coraz częściej w sieciach kablowych wykorzystuje się łącza gigabitowe, a ceny urządzeń gigabitowych maleją.

Jeżeli budowana sieć ma mieć charakter statyczny, gdzie nie będzie migracji urządzeń, wtedy można pozostać przy sieciach kablowych. Aby dopuścić swobodną migrację sprzętu i mobilność użytkowników w obrębie obiektu, należy skorzystać z WLAN. Jeśli dodatkowo planujemy korzystać z dobrodziejstw bezprzewodowych telefonów IP (VoWLAN), wówczas nie możemy obyć się bez sieci bezprzewodowej. Nowe mechanizmy zapewniające QoS sprawiają, że sieci WLAN nadają się już do transmisji multimedialnych.

Sieci kablowe są sprawdzonym i stabilnym medium transmisyjnym. Są one niezastąpione jeżeli chodzi o duże przepustowości. Przy łączeniu urządzeń sieciowych standardem jest obecnie 1GbE, a coraz częściej wykorzystuje się łącza 10GbE. Raz położone okablowanie zwykle nie wymaga prac związanych z jego utrzymaniem ani monitorowaniem. Zniszczenie fragmentu okablowania miedzianego skutkuje zazwyczaj koniecznością ułożenia nowego kabla, a w przypadku światłowodu zrobienia spawów.


TOP 200