WIPO współpracuje z NASK

Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) będzie rozstrzygać spory dotyczące rejestracji nazw domenowych w domenie .pl pomiędzy stronami mającymi swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską. WIPO wyraziła oficjalną zgodę na współpracę z NASK i na umieszczenie swojego logo na stronie internetowej arbitrażu.

Jeżeli jednak przynajmniej jedna ze stron sporu pochodzić będzie z Polski, właściwym dla sprawy będzie sąd polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Arbitraż który będzie rozstrzygał spory powołany z inicjatywy m.in. NASK rozpocznie działalność 20 stycznia. Sąd ten jest niezależny od NASK, która zobowiązana jest zarówno do wykonania jego orzeczenia, jak i przestrzegania warunków ugody zawartej przez strony postępowania.

Szczegółowe informacje na temat zasad polubownego rozstrzygania sporów dotyczących rejestracji domen, regulaminu orzekania sądu polubownego i składu jego arbitrów będą dostępne na stronie internetowej http://www.arbitraz.pl, która rusza 20 stycznia.

Zobacz również:

  • Kod źródłowy WWW sprzedany
  • Rośnie liczba dużych centrów danych w Polsce
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200