WDM-PON dla domu i biznesu

TDM-PON z multipleksowaniem czasowym i wielofalowe WDM-PON to dwie wiodące struktury optyczne w ramach pasywnych sieci PON. Choć obie odgrywają znaczącą rolę w udostępnianiu usług szerokopasmowych, to wielokrotnie większe możliwości rozwoju dają rozwiązania WDM-PON. Pozwalają integrować obie technologie w jednej, pasywnej infrastrukturze optycznej.

Według specjalistów, pasywne sieci PON (Passive Optical Network) prezentują obecnie optymalną architekturę do wdrażania usług szerokopasmowych w sieciach nowej generacji NGN. Technologia PON, stanowiąca klasę rozwiązań dostępowych FTTH/FTTP (Fiber to the Home/Premises), wykorzystuje optyczną strukturę punkt-wielopunkt w taki sposób, by za pomocą pojedynczego światłowodu dostarczać multimedialny przekaz bezpośrednio do domu użytkownika bądź biura. Ponadto sieci te mogą występować w różnego rodzaju abonenckich topologiach dostępowych: w postaci gwiazdy, drzewa, pierścienia czy magistrali, a także tworzyć mieszane rozwiązania optyczne.

Zwolennicy sieci optycznych podkreślają, że zachowując najlepsze cechy kabli światłowodowych, czyli nielimitowane szybkości transmisji, pasywne sieci PON zapewniają większe bezpieczeństwo i lepszą energooszczędność niż podobne struktury na kablach miedzianych. Przekonują, że są tańsze we wdrażaniu (CAPEX) oraz utrzymaniu (OPEX) od aktywnych rozwiązań optycznych AON (Active Optical Network). Na stosunkowo niski koszt eksploatacji wpływa ich wysoka przepustowość w pętli lokalnej oraz zadowalająca odporność na zakłócenia zewnętrzne i wyładowania atmosferyczne.

Pasywne, ale dostępowe

Sieci PON przeszły ewolucję w kierunku rozwiązań o wysokiej przepustowości w topologiach dostępowych typu P2P i P2M, w których odległe węzły abonenckie bądź optyczne urządzenia końcowe są przyłączane poprzez jeden lub więcej pasywnych rozdzielników sygnału optycznego w stosunku 1:N (dla N użytkowników). Podzielników pasywnych, czyli nie wymagających zasilania energią elektryczną podczas transmisji sygnału w obu kierunkach na trasie między abonentem a sieciowym węzłem rozdzielczym operatora.

WDM-PON dla domu i biznesu

Ewolucja pasywnych systemów PON

Terenowa struktura optycznej sieci pasywnej pozwala łączyć pojedynczym włóknem grupę lokalnych jednostek sieciowych ONU (Optical Network Unit), znajdującą się po stronie odbiorczej, z centralowym węzłem nadawczym OLT (Optical Line Terminal) usługodawcy, zainstalowanym w centrali operatora świadczącego usługi szerokopasmowe. Dzięki włóknom optycznym, PON może działać bez wzmacniania sygnału w zasięgu do 20 km, a kable światłowodowe zawierające wiele takich włókien mogą być podwieszane nawet na słupach wysokiego napięcia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200