WAS na szóstkę

IBM wprowadza do oferty WebSphere Application Server 6 wraz z pakietem narzędzi Rational, znanym dotychczas pod nazwą Atlantic.

IBM wprowadza do oferty WebSphere Application Server 6 wraz z pakietem narzędzi Rational, znanym dotychczas pod nazwą Atlantic.

Wszystkie znaczące technologie informatyczne, różne techniki programowania, technologie obiektowe i komponentowe zmierzały w kierunku stworzenia architektury, w której będzie można wielokrotnie korzystać z raz opracowanych składników systemu komputerowego, łatwo i szybko go modyfikować, dostosowując do zmieniających się warunków. Pierwszą próbą stworzenia takiej architektury była technologia CORBA, jednakże dopiero opracowanie koncepcji i ustanowienie standardów usług sieciowych (WS - Web Services) pozwoliło na stworzenie podstaw nowoczesnej architektury usługowej SOA (Service Oriented Architecture).

Usługi sieciowe są dobrze zestandaryzowane, niezależne od technologii, umożliwiają automatyzację procesu wykrywania i użycia usługi, abstrahowanie od jej implementacji, jak również dają możliwość wprowadzenia formalnych zobowiązań dostawcy i odbiorcy usług itp. Architektura usługowa SOA ma znacznie obszerniejszy zakres możliwości, gdyż obejmuje również politykę i reguły współpracy, w tym m.in. określenie poziomu jakości usługi. Wymaga także stworzenia logicznej szyny usługowej dostępnej wewnątrz organizacji, zwanej Enterprise Service Bus (ESB), która może być udostępniana zewnętrznym partnerom.

Platforma uniwersalna

Jednym z liderów rynku rozwiązań do budowy architektur SOA jest IBM. Liczne produkty integracyjne z serii WebSphere, np. WebSphere Business Integration Server Foundation i pakiet WebSphere Application Developer Integration Edition, wprowadzone do oferty w ciągu ostatniego roku mają umożliwić klientom IBM realizację wizji architektury usługowej. IBM wciąż rozbudowuje jednak portfolio rozwiązań w tej dziedzinie. Najnowszym elementem oferty IBM jest udoskonalony serwer aplikacyjny WebSphere Application Server (WAS) 6 powiązany z pakietem narzędzi programistycznych Rational Software Platform.

WAS 6 był znany wcześniej pod nazwą roboczą Vela. Ma on służyć jako podstawowa platforma do tworzenia i uruchamiania aplikacji tworzonych za pomocą technologii J2EE i usług sieciowych. Udoskonalenia IBM WebSphere Application Server 6 koncentrują się na poprawie niezawodności oraz automatyzacji funkcji administracyjnych. Wbudowane w serwer rozwiązania wysokiej dostępności automatycznie wykrywają i usuwają problemy lub przełączają aplikacje na serwer zapasowy działający w klastrze programowym.

Firma wyposażyła serwer aplikacyjny w elementy ułatwiające jego użycie w architekturze SOA. Nowa wersja wspiera profil współpracy WS-I Basic Profile 1.1, jest zgodna ze specyfikacją J2EE 1.4, obsługuje standardy WS-Security i WS-Transactions, a także zawiera rejestr UDDI 3.0. Całkowicie nowa implementacja szybkiej maszyny do komunikacji asynchronicznej JMS pozwala na używanie WAS 6 jako szyny systemowej do komunikacji usług w architekturze SOA. Wbudowana w serwer aplikacyjny platforma wykonawcza dla reguł biznesowych opisanych za pomocą języka BEPL4WS uprości zarządzanie procesami biznesowymi.

Pakiet przełomowy

Równolegle z nową wersją serwera aplikacyjnego IBM wprowadził nowe, kompatybilne z nim narzędzia programistyczne. Firma twierdzi, że pakiet Rational Software Platform, który anonsowany był w lipcu br. pod nazwą Atlantic, to najbardziej znaczący produkt wprowadzony w ciągu ostatnich 5 lat. Nowa platforma do budowy aplikacji ma na celu ujednolicenie procesów tworzenia aplikacji na wszystkich platformach systemowych i aplikacyjnych wspieranych przez IBM.

"Wprowadzając platformę Rational Software Platform mieliśmy trzy cele. Po pierwsze, zrealizować wizję przedstawioną przy zakupie firmy Rational. Po drugie, spełnić oczekiwania klientów migrujących w stronę strategii przetwarzania On Demand przez wspieranie tworzenia aplikacji sterowanego przez biznes. I w końcu, w celu znaczącego ułatwienia używania narzędzi i lepszego wsparcia istniejących standardów" - tłumaczy Mike Devlin, dyrektor generalny oddziału Rational Software.

"Platforma Rational jest częścią większego rozwiązania IBM, polegającego na integracji z innymi technologiami firmy, w szczególności z WebSphere, Tivoli i DB2. Kluczowe jest to, aby umożliwić użytkownikom zdefiniowanie rezultatów biznesowych, jakie zamierzają osiągnąć, pozwolić im na zarządzanie procesem tworzenia aplikacji oraz zapewnić ciągłą kontrolę tego procesu i wydatków z nim związanych" - wyjaśnia Mike Devlin.

Rational Software Platform jest oparta na uniwersalnej bazie narzędziowej Eclipse 3.0. Jest ona dostępna także dla niezależnych producentów narzędzi, którzy mogą tworzyć produkty uzupełniające narzędzia Rational i włączać je do pakietu w ramach programu Ready for IBM Rational Software.

Interesujące dodatki

Oprócz samych narzędzi IBM przedstawił kilka nowych produktów wspierających współpracę zespołów biznesowych, programistycznych i wdrożeniowych.

IBM Rational Portfolio Manager służy do określania priorytetów, planowania i zarządzania projektami informatycznymi w celu umożliwienia szefom biznesu zarządzania zespołem informatycznym w podobny sposób, jak zarządzają biznesem. IBM Rational Software Architect to nowe narzędzie do projektowania i utrzymywania architektury aplikacji, pozwalając na poprawę jej jakości, gdyż umożliwia architektowi sprawdzanie, czy projekt jest realizowany zgodnie z założeniami.

IBM Rational Software Modeler wykorzystuje język UML 2.0 do modelowania i dokumentowania różnych wersji systemu. Służy również do przekazywania wizji aplikacji między różnymi uczestnikami procesu ich tworzenia. IBM Rational Manual Tester to z kolei narzędzie do ręcznego testowania, przeznaczone dla analityków i testerów aplikacji, służące również do sprawdzania wpływu zmian na logikę działania aplikacji.

Rational Application Developer for WebSphere Software stanowi istotną część platformy Rational Software Platform i jest przeznaczony do tworzenia aplikacji biznesowych. W wersji elektronicznej wymienione programy będą dostępne od 3 grudnia, zaś w postaci nośników fizycznych od 31 grudnia br. Ceny (wszystkie dla pojedynczego stanowiska pracy) wynoszą: IBM Rational Software Architect - 5500 USD, IBM Rational Software Modeler - 1795 USD, IBM Rational Manual Tester - 1500 USD, a IBM Rational Web Developer for WebSphere Software - 1000 USD.

Megapakiety na każdą okazję

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Microsoft, Borland i IBM uczyniły wiele w celu rozszerzenia grona użytkowników narzędzi do budowania aplikacji. Firmy kierują ofertę nie tylko do programistów, ale również do analityków biznesowych, menedżerów projektu, testerów i innych osób nawet luźno związanych z tworzeniem aplikacji.

Pod koniec maja br. Microsoft ogłosił plany dotyczące platformy Visual Studio Team System, przeznaczonej dla wszystkich osób mających wpływ na kształt, jakość i działanie aplikacji. Firma aktywnie zabiega u niezależnych producentów o wsparcie Team System przez dostarczanie produktów, uzupełniających właściwości funkcjonalne pakietu.

We wrześniu br. z podobną inicjatywą wystąpił Borland. Podczas amerykańskiej konferencji programistów Borlanda szef firmy Dale Fuller przedstawił wizję SDO - Optymalizacji Dostarczania Oprogramowania sprowadzającej się do automatyzacji procesów jego dostarczania w finalnej formie. Wizja SDO jest oparta na rozwiązaniach technicznych i produktach Borlanda do zarządzania cyklem życia aplikacji i uwzględnia wymagania przedsiębiorstw w zakresie procesów biznesowych.

IBM nie mógł pozostać w tyle. W czerwcu br. firma przedstawiła własną wizję narzędzi do zarządzania całym cyklem życia aplikacji, obejmującą zadania wykonywane przez analityków, architektów aplikacji, programistów, testerów i administratorów. Pakiet narzędziowy o nazwie roboczej Atlantic będzie oparty na uniwersalnej platformie narzędziowej Eclipse 3.0 i będzie ściśle zintegrowany z narzędziami IBM/Rational, serwerem aplikacyjnym Web-Sphere i innymi produktami middleware.

Powstaje jednak pytanie, czy prężenie muskułów przez producentów nie jest festiwalem marketingowym oderwanym od realiów. Analitycy nie są przekonani co do celowości tworzenia wielkich mega-IDE dla wszystkich. Powątpiewają, czy do wykorzystania wielkich możliwości ogromnych pakietów rzucą się ludzie, których związek z programowaniem i budowaniem aplikacji jest co najwyżej luźny.

Microsoft planuje poradzić sobie z tym problemem przez dostosowanie każdego z narzędzi zestawu Team System do specyficznych zadań. Na przykład narzędzie dla architekta aplikacji będzie miało inny wygląd i sposób działania niż narzędzie dla kierownika projektu lub testera. Podobnie postępuje IBM, który ma już specyficzne narzędzia niezbędne do skompletowania wizji zarządzania całym cyklem życia aplikacji. Sytuacja u Borlanda wygląda podobnie. Mimo wszystkich wysiłków mających na celu udoskonalenie produktów, wciąż nie ma pewności, czy potencjalni użytkownicy w ogóle zechcą z nich korzystać.


TOP 200