WAP 2.0 w komórce

Usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem protokołu WAP stają się coraz bardziej popularną aplikacją stosowaną w telefonii komórkowej GSM. Wiele niedomagań pierwszych wersji tego protokołu usuwa najnowsza specyfikacja WAP 2.0, niedawno udostępniona przez branżowe stowarzyszenie WAP Forum.

Usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem protokołu WAP stają się coraz bardziej popularną aplikacją stosowaną w telefonii komórkowej GSM. Wiele niedomagań pierwszych wersji tego protokołu usuwa najnowsza specyfikacja WAP 2.0, niedawno udostępniona przez branżowe stowarzyszenie WAP Forum.

Uniwersalny standard dla aplikacji i protokołów WAP (Wireless Application Protocol), stosowany w sieciach bezprzewodowych (od 1998 r.), umożliwia abonentom sieci komórkowych GSM i sieci przywoławczych komunikację z platformami i serwerami obsługującymi ściśle określony format plików. Strony internetowe WWW dla terminali ruchomych są napisane w języku WML (Wireless Markup Language), który jest uproszczoną formą języka HTML (Hypertext Markup Language) - przeznaczonego do generowania zwykłych stron WWW. Dzięki temu abonenci sieci (komórkowych, przywoławczych czy dyspozytorskich), korzystając z różnych terminali kieszonkowych i przenośnych o znacznie ograniczonej prezentacji obrazu, mają dostęp do aplikacji i usług zbliżonych do tradycyjnego Internetu.

Najprostsza definicja protokołu komunikacyjnego WAP (Wireless Application Protocol) określa go jako technologię umożliwiającą użytkownikom urządzeń bezprzewodowych korzystanie z treści internetowych za pośrednictwem niewielkiego wyświetlacza terminalu mobilnego. Ten bezprzewodowy protokół, zaproponowany po raz pierwszy przez niewielką firmę Phone. com, został - po ulepszeniach - szybko zaakceptowany przez największych producentów sprzętu telefonii komórkowej GSM, takich jak Ericsson, Nokia i Motorola. Po kilku dalszych usprawnieniach stał się on najprostszym sposobem przekazu graficznych informacji animowanych z Internetu, niewiążącym użytkownika kablami ze stacjonarnymi sieciami teleinformatycznymi.

Przekazy internetowe dla telefonów z protokołem WAP starszego typu zawierają głównie dane tekstowe (serwisy informacyjne, pogodowe, giełdowe, kursy walut) z uproszczoną grafiką, dostosowaną do możliwości wyświetlaczy komórkowych. Są one dostępne przy użyciu mikroprzeglądarki lokowanej w urządzeniu przenośnym, będącej odpowiednikiem tradycyjnej przeglądarki WWW dla urządzeń stacjonarnych korzystających z Internetu. Wśród funkcji, jakie udostępnia bezprzewodowa aplikacja WAP, znajduje się szereg udogodnień obejmujących: dostęp do formatów obiektowych (wymiana obiektów o zdefiniowanym formacie), interpretacja skryptów (co umożliwia pobieranie i edycję aplikacji zewnętrznych) oraz dostęp do zaawansowanych usług telefonicznych, umożliwiających rozbudowana kontrolę i obsługę połączeń. Standard protokołu WAP - promowany przez WAP Forum - obejmuje opis protokołów od warstwy 4 wzwyż i z tego powodu może być stosowany w różnorodnych systemach telefonii komórkowej drugiej generacji, a także w nowo powstających systemach 3G (UMTS/IMT-2000). Jego światowa premiera odbyła się w 1998 r. w Cannes.

Co nam daje WAP?

Użytkownicy urządzeń bezprzewodowych, głównie komórkowych, mogą korzystać z informacji znajdujących się w Internecie przez konwersję klasycznych stron HTML na strony opisane współczesnym językiem programowania WML (Wireless Markup Language). Konwersja ta, dzięki portalowi WAP, może dokonywać się na bieżąco (czyli w trakcie prowadzonej transmisji) lub z użyciem filtru i serwera pośredniczącego (proxy) - przechowującego skonwertowane strony WML. Jest to możliwe dzięki temu, że język WML zaprojektowano z uwzględnieniem charakterystycznych właściwości transmisji radiowych i szybkości osiąganych w środowisku sieci bezprzewodowych. Zainstalowane w tym środowisku serwery WAP dostarczają poszukiwanych informacji i świadczą usługi na rzecz użytkowników urządzeń przenośnych, a z drugiej strony korzystają z nich operatorzy i dostawcy usług sieciowych: banki, wydawnictwa, dzienniki czy inne przedsiębiorstwa usługowe - zainteresowane medialną bądź komercyjną dystrybucją informacji.

WAP 2.0 w komórce

Rys. 1. Podobieństwo platform WAP i WEB

Do korzyści, jakie oferuje zwykłym użytkownikom telefonów komórkowych ten sposób komunikacji, należą przede wszystkim:

  • łatwy dostęp do usług bezprzewodowego Internetu z wykorzystaniem przenośnych i kieszonkowych urządzeń bezprzewodowych;

  • integracja mikroprzeglądarek i zaawansowanych usług telefonii komórkowej;

  • zapewnienie ochrony danych podczas operacji on-line, co stanowi kluczowy aspekt w oferowaniu usług handlu elektronicznego m-commerce;

  • możliwość dostosowania menu terminalu do specyficznych wymagań klienta i potrzebnych mu usług (personalizacja terminalu);

  • zapewnienie zgodności z różnymi standardami łączności bezprzewodowej;

  • brak szczególnie wysokich wymagań odnoście przepływności transmisji danych;

  • uwzględnienie ograniczeń wynikających z użytkowania terminali przenośnych (mały ekran, uproszczona klawiatura);

  • wprowadzenie jednolitego standardu, już akceptowanego na całym świecie.


  • TOP 200