W3C rekomenduje formatowanie XML

Konsorcjum W3C zarekomendowało specyfikację Extensible Stylesheet Language 1.0, określającą formatowanie dokumentów XML.

Konsorcjum W3C zarekomendowało specyfikację Extensible Stylesheet Language 1.0, określającą formatowanie dokumentów XML.

XML zapewnia elastyczność tworzenia formatów informacji oraz współdzielenia zarówno formatów, jak i samych danych na Webie. Używając XSL 1.0 do formatowania dokumentów XML użytkownicy mogą tworzyć dokumenty w wysokim stopniu strukturalizowane dla celów publikacji.

Zobacz również:

  • W tych krajach mobilny internet jest najtańszy

Konsorcjum zarekomendowało w 1999 r. język o nazwie XSL 1.0 do wykonywania transformacji na danych i dokumentach XML. Rekomendacja ta została wykorzystana do opracowania XSL 1.0, który jest obecnie zalecany. Zapewnia on możliwość opisania sposobu sformatowania danych i dokumentów XML przez definiowanie "obiektów formatujących", takich jak stopki czy nagłówki. Arkusze stylu XSL 1.0 mogą być używane przez projektantów do wskazywania, jak interpretować dokumenty XML, narzucając sposób formowania, stronicowania i rozplanowania dokumentów. Ponadto XSL 1.0 wzbogaca dokumenty i dane XML o profesjonalne możliwości druku.

Rekomendowany format uzupełnia też CSS (Cascading Style Sheet) - język arkuszy stylu dla dokumentów HTML i XHTML. Dla zapewnienia kompatybilności pomiędzy tymi dwoma formatami W3C współpracowało z Grupą Roboczą CSS.

W3C jest międzynarodowym konsorcjum przemysłowym utworzonym w celu opracowywania, promowania rozwoju i współdziałania w ramach World Wide Web.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200