W3C opublikuje propozycje XML Schema

W tym tygodniu World Wide Web Consortium (W3C) opublikuje propozycje nowych schematów wyprowadzania języków z XML. Propozycja, określana jako XML Schema, ma umożliwić twórcom języków wykorzystywanie innych konstrukcji i struktur niż te, znane z Document Type Definition (DTD). Propozycja W3C łączy się z wcześniejszymi zaleceniami dotyczącymi XML Data i Document Content Description.

W tym tygodniu World Wide Web Consortium (W3C) opublikuje propozycje nowych schematów wyprowadzania języków z XML. Propozycja, określana jako XML Schema, ma umożliwić twórcom języków wykorzystywanie innych konstrukcji i struktur niż te, znane z Document Type Definition (DTD). Propozycja W3C łączy się z wcześniejszymi zaleceniami dotyczącymi XML Data i Document Content Description.

Według analityków struktury DTD nie są wystarczające, zwłaszcza jeśli chodzi o zastosowania biznesowe. Przede wszystkim nie pozwalają one na współdzielenie i wymianę danych za pośrednictwem XML. W związku z tym specjaliści widzą konieczność zastosowania XML Schema, aby zapewnić możliwość budowania bogatszych struktur. Jeden z analityków stwierdził nawet, że jeśli opracowanie XML Schema nie pojawi się jeszcze w tym roku, może to mieć niekorzystny wpływ na przyjęcie XML jako środka komunikacji między firmami.

XML znajdzie również zastosowanie w nowych interfejsach przeglądarek internetowych, które ma opracować IBM. Zamierza on wykorzystać XML przy definiowaniu nowego języka, który pozwoli "przemówić" internetowym przeglądarkom. Język SpeechML stworzony w IBM został opisany na firmowych stronach WWW, poświęconych pracom w fazie alpha, i jest podobny do rozwiązania Motoroli nazwanego VoxML. To drugie rozwiązanie powstało w celu umożliwienia dostępu do stron WWW przez telefon. Obie firmy wyraziły zainteresowanie pomysłem stworzenia jednego standardu. Według Motoroli, podejście prezentowane przez IBM, który kładzie nacisk na XML, ułatwi integrowanie języków. Natomiast przedstawiciel IBM powiedział, że stworzenie jednego standardu pod szyldem W3C powinno być ostatecznym celem wszystkich firm.