W3C chce włączyć do HTML5 mechanizm DRM - nie ma na to zgody

W ramach World Wide Web Consortium (W3C) działa grupa robocza zajmującą się językiem HTML. Najnowsza wersja opracowanego przez nią dokumentu (zawierającego kierunki rozwoju tej technologii) zawiera zalecenia, które wzbudziły ostry sprzeciw wielu organizacji, w tym Electronic Frontier Foundation i Free Software Foundation. Chodzi o to, że grupa nawołuje do opracowania bardzo restrykcyjnych systemów DRM (Digital Rights Management) i włączenia ich do HTML5.

DRM (Digital Rights Management; zarządzanie prawami cyfrowymi) to system oferujący zabezpieczenia, które przeciwdziałają używaniu danych cyfrowych w inny sposób, niż życzy tego sobie podmiot, które je rozpowszechnia. Ze szczególnie ostrą krytyką spotkała się jedna kontrowersyjna propozycja. Sugeruje ona, aby do przyszłych standardów HTML wprowadzić rozszerzenie EME (Encrypted Media Extension), które wspiera mechanizm DRM. I chociaż droga do wprowadzenia w życie takiej metody kontrolowania treści multimedialnych jest jeszcze bardzo długa, to sam fakt, że propozycja taka pojawiła się na stole, wzbudził niepokój wielu środowisk.

Mechanizm DRM jest szczególnie ostro krytykowany przez środowiska wspierające oprogramowanie open-source. Twierdzą one, że proponowane przez World Wide Web Consortium rozszerzenie Encrypted Media Extension powinno być bezwzględnie odrzucone, gdyż działa wbrew interesom użytkowników sieci WWW. Jest to według nich nic innego jak sposób na to, jak wprowadzić do sieci WWW tylnymi drzwiami kolejne ograniczenie. Może to np. spowodować, że firmy rozpowszechniające treści multimedialne wpadną na pomysł, aby można je było otwierać tylko za pomocą firmowych odtwarzaczy, co musi się spotkać z ostrym sprzeciwem.

„Forsując ten pomysł World Wide Web Consortium zachęca do tego, aby kontrolę nad treściami multimedialnymi przejmowali dystrybutorzy. Łamie to obowiązujące do tej pory nieskodyfikowane co prawda, ale jednak prawo, które określa, kto w środowisku WWW sprawuje tak naprawdę pieczę nad systemami komputerowymi”, napisała w wydajnym z tej okazji oświadczeniu organizacja Electronic Frontier Foundation.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200