W zgodzie z prawem

W Polsce nie ma, jak dotychczas, ustawowych regulacji zagadnień ładu korporacyjnego. Wymagania w tym zakresie wyznaczają zatwierdzone przez Giełdę Papierów Wartościowych zasady ładu korporacyjnego w polskich spółkach. Nie znaczy to jednak, że zagadnienia zgodności systemów informatycznych z wymogami prawa nie dotyczą działów IT w polskich przedsiębiorstwach. Jest wiele aktów prawnych, które nie odnoszą się wprost do informatyki, ale które mają niebagatelny wpływ na sposób funkcjonowania systemów informatycznych. Z faktu ich obowiązywania wynika też wiele szczególnych zadań i obowiązków dla działów informatyki.

W grupie tej znajdują się m.in. przepisy dotyczące spraw finansowo-księgowych, ordynacji podatkowej, finansów publicznych itp. Nie wszyscy informatycy zdają sobie jeszcze w pełni sprawę z konsekwencji przyjętych w nich uregulowań dla działań w obszarze IT. Często usłyszeć można opinię, że ustawa o rachunkowości dotyczy księgowych, a nie informatyków. Tymczasem spełnienie jej wszystkich wymogów nie jest już dzisiaj możliwe bez ścisłej współpracy księgowych z informatykami. Przepisy określają generalnie zasady księgowania, w równym stopniu dotyczą one czynności wykonywanych w księgach papierowych czy przy użyciu komputera. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w działach finansowo-księgowych jest dzisiaj już tak powszechne, że nie sposób nie brać ich pod uwagę przy wdrażaniu w życie postanowień ustawy nawet wówczas, gdy nie odnoszą się one wprost do stosowanych technik informacyjnych.

Zagadnieniom zgodności systemów informatycznych z wymogami prawa poświęcona była zorganizowana przez naszą redakcję konferencja "W mocy prawa". "Bardzo ważne jest ścisłe określenie obowiązków i kompetencji pomiędzy działem księgowości a działem informatyki. Do obowiązków głównego księgowego należy określanie zadań wynikających z wymogów prawa, a rolą informatyków jest określenie możliwości i zasad ich spełnienia" - tłumaczyła uczestnikom spotkania Sylwia Wystub, członek zarządu polskiego oddziału Stowarzyszenia ISACA, zastępca dyrektora Biura Wdrożenia Scentralizowanego Systemu Informatycznego w Getin Banku. Jej zdaniem, trzeba przede wszystkim znaleźć w przepisach to, co jest bardzo potrzebne specjalistom od finansów i księgowości, oraz to, co jest niezbędne do wykonania przez dział IT. Przykładowo, księgowy określa potrzebną mu wydajność przetwarzania danych w systemie, a szef IT wskazuje warunki niezbędne do jej zapewnienia...

Więcej na temat w tygodniku Computerworld nr 35/2005

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200