W zespole tkwi tajemnica sukcesu

Optymalizacja działań, integracja procesów, redukcja kosztów - takie priorytety wsparcia dla biznesu postawił ArcelorMittal Poland przed działem IT. Komórka zarządzana przez CIO Tomasza Frankiewicza poradziła sobie z tymi wyzwaniami.

W zespole tkwi tajemnica sukcesu

Nie bez przyczyny polscy specjaliści IT są uważani za najlepszy zespół w tym regionie Europy. Żmudne budowanie przez Tomasza Frankiewicza centrum wsparcia, wyłuskiwanie najlepszych pracowników do projektów i ciągłe podwyższanie kwalifikacji zespołu przyniosło ArcelorMittal Poland nie tylko korzyści finansowe, ale pozwoliło również firmie spokojnie planować kolejne wdrożenia. "Praktycznie cała wiedza na temat zintegrowanych procesów obsługiwanych przez narzędzia IT jest u nas, w naszym dziale. Nie ma takiej zmiany w firmie, w którą nie bylibyśmy zaangażowani - pracujemy przy analizach zmian procesów, ich optymalizacji czy generowaniu nowych pomysłów" - mówi Tomasz Frankiewicz. "Biznes polega na naszych kompetencjach, budujemy razem z nim nowe pomysły i rozwiązania, które mają na celu redukcję kosztów i podwyższanie produktywności".

Zmiany w duchu centralizacji

W 2011 roku ArcelorMittal Poland, jako jednostka (7 lokalizacji w Polsce) grupy ArcelorMittal na świecie, podlegał daleko idącym procesom integracji, centralizacji i standaryzacji. "Ponieważ ciągle odczuwamy wpływ kryzysu 2008 roku na poziom produkcji, cel związany z redukcją kosztów posiada jeden z wyższych priorytetów. Technologie IT są coraz bardziej doceniane jako jedno z narzędzi do osiągania tego celu" - tłumaczy Tomasz Frankiewicz.

Zobacz również:

  • Jak Code42 automatyzuje reakcję na ryzyko związane z dostępem do poufnych informacji

Jedną z inicjatyw wdrażanych w takich warunkach była chęć zredukowania lub całkowitego wyeliminowania raportowania papierowego. Liczby mówiły same za siebie. 1100 raportów generowanych miesięcznie, czas potrzebny na ich przygotowanie, zaangażowanie rzeszy osób zwróciły uwagę na konieczność zmian. Wybór platformy i narzędzia był oczywisty - SAP BW wdrożone w 2006 roku, dotychczas wykorzystywane nie we wszystkich obszarach biznesowych. W konsekwencji przygotowano środowisko hurtowni danych oraz służby biznesowe w taki sposób, aby kluczowi użytkownicy byli w stanie generować raporty "on demand", w sposób pokrywający zakresem funkcjonalnym całość raportowania papierowego. Tak zbudowane środowisko raportowania operacyjnego umożliwiło przygotowanie karty wyników (Balanced Score Card) dla ArcelorMittal Poland. "Organizacja podzielona produktowo wymusza dodatkowo raportowanie wyników w podziale na rodzaje produktów w różnych kierunkach zarządzania korporacyjnego. To było dodatkową trudnością i wymusiło podział BSC na raportowanie wyników produkcji wyrobów długich i płaskich osobno. Wdrożone środowisko BW/BO jest przygotowane jako centralne narzędzie raportowania z umożliwieniem udostępnienia środowiska innym oddziałom ArcelorMittal w Europie" - mówi Tomasz Frankiewicz.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200