W wirtualnych komnatach

Muzeum Pałac w Wilanowie ogłosi przetarg na wykonanie cyfrowego modelu wchodzącego w jego skład zespołu zabytkowych budynków i otaczającego je terenu. Dokumentacja ma być sporządzona w technologii CAD z elementami ortofotomapy i 3D.

Muzeum Pałac w Wilanowie ogłosi przetarg na wykonanie cyfrowego modelu wchodzącego w jego skład zespołu zabytkowych budynków i otaczającego je terenu. Dokumentacja ma być sporządzona w technologii CAD z elementami ortofotomapy i 3D.

Otrzymany produkt posłuży m.in. do wspomagania zarządzania pałacem i parkiem, w tym np. dokładnych obliczeń ilości farby potrzebnej do pomalowania pałacowych elewacji. Duża liczba znajdujących się na nich dekoracji rzeźbiarskich powoduje, że samo obliczenie powierzchni ściany nie jest wystarczające. Uwzględniając za pomocą specjalnego algorytmu wszystkie wypukłości, program komputerowy umożliwi oszacowanie rzeczywistej skali wydatków związanych z malowaniem pałacowych murów. Pozwoli również na racjonalne planowanie zatrudnienia ogrodników potrzebnych do prac w parku i ogrodzie w różnych porach roku oraz na ustalanie dokładnej ilości potrzebnej do wysiania trawy czy określenie zapotrzebowania na wodę dla parkowych roślin. Na 86 ha parku rośnie ok. 1800 drzew.

W następnej kolejności zostanie sporządzona trójwymiarowa, cyfrowa dokumentacja obiektów ruchomych. Będzie ona służyć lepszej dokumentacji znajdujących się w wilanowskich zbiorach drogocennych eksponatów. Będzie wspomagać także prace naukowe i działania edukacyjne. Próbkę efektów cyfrowej obróbki wybranych zabytków z kolekcji można obejrzeć na czynnej do końca marca wystawie "Od muzeum Stanisława Kostki Potockiego do muzeum wirtualnego".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200