W trybach synchronizacji

Rozwój IT w kaliskim oddziale Pratt&Whitney zmierza w kierunku utworzenia centrum doskonałości IT.

"Nigdy nie wolno zapominać o ludziach, ale to IT dostarcza narzędzia pozwalające dobrze spożytkować ich pracę".

Bogdan Zmyślony, prezes zarządu i dyrektor generalny

Działalność spółki Pratt&Whitney Kalisz koncentruje się na produkcji zaawansowanych technologicznie elementów silników turbośmigłowych, turbowentylatorowych i turbowałowych. "Działamy w specyficznej branży i w rozproszonej strukturze. Sterowanie produkcją odbywa się na poziomie całej grupy. Bez pomocy narzędzi informatycznych komunikacja i synchronizacja działań na taką skalę byłyby niemożliwe" - podkreśla Małgorzata Schmidt, wiceprezes i dyrektor finansowy Pratt&Whitney Kalisz.

W całej firmie mocno zakorzenione są sformalizowane zasady funkcjonowania oparte na filozofii Kaizen. Standaryzacja jest wymuszona strategią grupy Pratt&Whitney, potrzebą synchronizacji procesów poszczególnych spółek, a także rygorami branży. "Jest bardzo niewiele obszarów naszego biznesu, w których IT nie bierze bezpośredniego udziału. Dobry przykład przychodzi z korporacji, dzięki temu automatycznie jesteśmy na czasie z najnowszymi wdrożeniami. Nigdy nie wolno zapominać o ludziach, ale to IT dostarcza narzędzia pozwalające dobrze spożytkować ich pracę" - mówi Bogdan Zmyślony, prezes zarządu i dyrektor generalny Pratt&Whitney Kalisz. Według niego, dzięki bliskiemu powiązaniu wewnętrznej strategii IT z planami korporacyjnymi polska spółka ma dostęp do najnowszych rozwiązań uruchamianych w strukturach korporacji. Priorytetem mają być jednak projekty, które przyczynią się do dalszych redukcji kosztów i poprawy funkcjonowania kaliskiej spółki.

Skoncentrowani na biznesie

Kaliski oddział koncernu Pratt&Whitney pełni rolę światowego centrum doskonałości w zakresie kół zębatych i aparatów kierujących dla przemysłu lotniczego. W kierunku utworzenia centrum doskonałości IT zmierza natomiast rozwój wewnętrznej organizacji informatycznej spółki. Lokalna strategia IT powstaje na bazie planów strategicznych kanadyjskiej centrali Pratt&Whitney. "Podążamy za strategią IT realizowaną w centrali Pratt&Whitney. Pracując w wirtualnych zespołach, skupiających specjalistów IT PW Kalisz, WSK Rzeszów, a także Pratt&Whitney Canada, realizujemy wspólne projekty, wspólne wdrożenia. Dzięki temu wieloletnie doświadczenie pracowników Działu IT Pratt&Whitney Kalisz jest wykorzystywane dla potrzeb firmy w Kaliszu, a także w korporacji UTC" - mówi Przemysław Chudziak, kierownik ds. IT w firmie Pratt&Whitney Kalisz.

Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk nie jest jednak jednokierunkowa. Bywa, że rozwiązania opracowane na potrzeby kaliskiej spółki są potem migrowane do pozostałych spółek w Grupie. Organizacja IT w Pratt&Whitney Kalisz jest też blisko związana z analogicznym działem, należącej do tej samej grupy kapitałowej, spółki WSK Rzeszów. Wspólnie tworzona jest m.in. strategia rozwoju IT dla obu firm. Wspólne są również niektóre narzędzia informatyczne. "Wiele projektów realizowanych w obrębie IT jest zależnych od specyfiki naszej działalności. Tam gdzie nie jest to konieczne, staramy się nie dublować zasobów IT w obrębie grupy i rozszerzamy grono podmiotów, które realizują wspólną strategię w zakresie rozwoju środowiska informatycznego. Dzięki temu możemy ujednolicać rozwiązania i w miarę potrzeby dzielić się kompetencjami" - zapewnia Przemysław Chudziak. Jego zdaniem, mimo różnej skali działania, obie firmy znajdują się na zbliżonym poziomie rozwoju w zakresie organizacji informatycznej.

Prosto, ale skutecznie

"Chcemy wykorzystać potencjał, który drzemie w ludziach i wdrożonych już systemach. W związku z tym planujemy rozwój elektronicznych narzędzi szkoleniowych".

Przemysław Chudziak, kierownik ds. IT

Priorytety w zakresie rozwoju IT ustalane są według wagi potrzeb biznesowych. "Misją działu IT jest zapewnienie światowej klasy wsparcia dla biznesu przy optymalnym wykorzystaniu dostępnej technologii. Staramy się działać proaktywnie, a nie tylko reagować post factum. To po stronie IT leży zrozumienie potencjału narzędzi informatycznych, a następnie wdrożenie ich w biznesie. W zakresie tych rozwiązań koncentrujemy się na projektach, które przynoszą wartość dodaną. Mówiąc o światowej klasie wsparcia biznesu, nie możemy zapominać o szeregu wymogów formalnych, typowych dla branży lotniczej, które są weryfikowane audytami zewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi" - mówi Przemysław Chudziak, kierownik ds. IT w firmie Pratt&Whitney Kalisz.

Typowym działaniom IT towarzyszy budowanie świadomości i znaczenia informatyki dla realizacji celów biznesu. "Dzięki standaryzacji procesów informatycznych z jednoczesnym wykorzystaniem najlepszych praktyk zarządzania IT opartych na ITIL możemy zapewnić profesjonalne wsparcie i rozwój procesów biznesowych spółki Pratt&Whitney Kalisz" - mówi Przemysław Chudziak. Ostateczna strategia jest zatwierdzana zarówno na poziomie lokalnym, jak i w centrali Pratt&Whitney Canada. Realizacja celów jest ściśle powiązana z celami rocznymi poszczególnych pracowników zespołu IT.

Zdecydowana większość zadań stawianych przed zespołem IT kaliskiej spółki jest realizowana własnymi siłami. Zewnętrznym firmom podzlecane są jednostkowe projekty. "Chcemy wykorzystać potencjał, który drzemie w ludziach i wdrożonych już systemach. W związku z tym, planujemy rozwój elektronicznych narzędzi szkoleniowych" - podkreśla Przemysław Chudziak.

Na poziomie operacyjnym wszystkie działania w zakresie IT są podejmowane w ścisłej współpracy z biznesem. Obecnie realizowane są m.in. usprawnienia przygotowujące organizację do kompleksowego wdrożenia systemu wspierającego zarządzanie cyklem życia produktu (PLM). Rozwiązania IT są stopniowo wdrażane także na halach produkcyjnych. Komputeryzacji stanowisk produkcyjnych towarzyszy integracja dedykowanego środowiska aplikacyjnego z narzędziami klasy CAD/CAM oraz rozwiązaniami z zakresu gospodarki narzędziowej.

W gronie projektów wpisujących się w strategię IT znalazło się też wdrożenie rozwiązań wirtualizacyjnych i platformy elektronicznego obiegu dokumentów oraz narzędzi wspierających pracę zespołową.

Ze względu na specyfikę branży duży nacisk kładziony jest również na bezpieczeństwo danych i infrastruktury.

Główne korzyści ze stosowanych rozwiązań:

- Ułatwienie dostępu do informacji biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru produkcyjnego

- Standaryzacja procesu zarządzania jakością

- Usprawnienie procesów rozwoju i zarządzania danymi technologicznymi (w tym programami CNC)

- Zwiększenie skalowalności i bezpieczeństwa środowiska aplikacyjnego


TOP 200