W szranki

Po raz pierwszy w tym roku konkurs informatyczny dla uczniów szkół średnich objąć ma swym zasięgiem cały kraj. Odbędzie się w dwu etapach. Zadania pierwszego etapu i warunki uczestnictwa zostały rozesłane do wszystkich szkół średnich tak, aby dotarły możliwie najwcześniej po przerwie międzysemestralnej. Oficjalne, przygotowane przez organizatorów ich teksty publikujemy również poniżej. Będą one też dostępne u wszystkich koordynatorów do spraw informatyki w kuratoriach.

Po raz pierwszy w tym roku konkurs informatyczny dla uczniów szkół średnich objąć ma swym zasięgiem cały kraj. Odbędzie się w dwu etapach. Zadania pierwszego etapu i warunki uczestnictwa zostały rozesłane do wszystkich szkół średnich tak, aby dotarły możliwie najwcześniej po przerwie międzysemestralnej. Oficjalne, przygotowane przez organizatorów ich teksty publikujemy również poniżej. Będą one też dostępne u wszystkich koordynatorów do spraw informatyki w kuratoriach.

Warto jednak zwrócić uwagę, że zadania mogą być rozpowszechniane i docierać do uczniów wszystkimi innymi drogami. W takim przypadku trzeba się liczyć z ryzykiem zniekształcenia ich treści. Wskazane będzie porównanie tak otrzymanych wersji, z wersjami rozpowszechnianymi poprzez szkoły, kuratoria i Computerworld, będącymi pełnym tekstem Komitetu Konkursu.

Uczniowie przesyłają rozwiązania zadań bezpośrednio pod adres podany w warunkach uczestnictwa. Pewnym utrudnieniem może być konieczność przesłania razem z tekstami rozwiązań dyskietki, na której mają być nagrane wszystkie programy w postaci źródłowej i w takiej formie, by można je było odczytać na komputerze IBM PC. Jest to dodatkowy koszt dla ucznia. Co gorsza, poczta nie jest chyba jeszcze w pełni przygotowana do takich przesyłek, nawet jeśli są poprawnie opakowane i zabezpieczone.

Nie można jednak zrezygnować z jej usług ( może kiedyś doczekamy się międzyszkolnej sieci), ponieważ konieczne jest dokładne sprawdzenie i przetestowanie na komputerach wszystkich nadesłanych programów.

Wymóg zgodności ze standardem IBM PC dotyczy ostatecznej formy rozwiązań. Same zadania są sformułowane tak, że można je rozwiązywać na dowolnym komputerze i w dowolnym języku programowania. Mogą się zdarzyć przypadki, gdy uczniowie z braku komputera IBM PC zaczną próbować swych sił najpierw na komputerach innego typu. Miejmy nadzieję, że w razie sukcesu będą mogli liczyć na pomoc szkół i instytucji wyposażonych w IBM PC, w doprowadzeniu swego dzieła do postaci wymaganej w zasadach konkursu.

W rozwiązaniach, jak zresztą w całej informatyce szkolnej, programista nie powinien uzależniać się od specyficznych właściwości konstrukcyjnych danego typu komputera lub nawet jego konfiguracji. Z tego właśnie powodu nie dopuszcza się w takich konkursach stosowania asemblerów ani prymitywnych języków i sposobów programowania, opartych np. na stosowaniu rzeczywistych adresów pamięci operacyjnej komputera (jak np. Peek i Poke w Basicu).

Ponieważ IBM PC uważa się za standard wyposażenia pracowni w szkołach średnich w Polsce ( z rzeczywistością bywa różnie - dop. red.), ten typ komuptera został wybrany dla tego konkursu. Jest to zresztą powszechna praktyka w podobnych konkursach dla młodzieży szkolnej za granicą ( gdzie standard jest standardem nie tylko na papierze i w marzeniach urzędników - dop. red.).

Dopuszcza się stosowanie wielu języków programowania tzw. wysokiego poziomu: praktycznie wszystkie wersje Turbo Pascala, używane w szkołach, C, C++, Logo w różnych wersjach oraz dwie wersje Basica: GW Basic i Quick Basic.

W warunkach dotyczących formy zwraca się uwagę na czytelność i staranne opracowywanie rozwiązań i programów; elegancja jest premiowana.

Zawody drugiego etapu odbędą się w Warszawie w końcu kwietnia. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania przy komputerach IBM PC. Na rozwiązanie jednego zadania przewiduje się 5 godzin pracy w laboratorium, w ciągu jednego dnia. Tak więc całe zawody trwać mają dwa dni, ale zawodnicy będą w Warszawie dłużej, by mieć czas na zapoznanie się z komputerami, oprogramowaniem i warunkami zawodów drugiego etapu. Dokładne terminy, adres i warunki zakwaterowania oraz plan zawodów będą przesłane w zaproszeniach. Warto zwrócić uwagę na termin nadsyłania prac pierwszego etapu: 6 marca 1992 roku, decyduje data stempla pocztowego.


TOP 200