W świecie złożoności

Definicja teorii złożoności wg Williama H. Roetzheima brzmi: Jest to badanie zachowania wytwórczego przejawianego przez wzajemnie oddziałujące na siebie elementy, działające na granicy stabilności i chaosu.

Definicja teorii złożoności wg Williama H. Roetzheima brzmi: Jest to badanie zachowania wytwórczego przejawianego przez wzajemnie oddziałujące na siebie elementy, działające na granicy stabilności i chaosu.

Książka Roetzheim'a wprowadza w nową dziedzinę nauki zwaną złożonością. Choć słowo to nie jest obce, to wielu z nas nie kojarzy się ono z dziedziną naukową. Czym się ta nauka zajmuje? "Nauki tradycyjne koncentrują się na zrozumieniu działania pojedynczych elementów danego systemu, co następnie prowadzi do przewidywania i pozwala zrozumieć zachowanie całej zbiorowości tych elementów. Badanie złożoności rozpoczyna się od analizy zachowania całego systemu i wzajemnych wpływów jego pojedynczych elementów na siebie i na całość (a nie zachowania pojedynczych elementów)".

Książka ma formę podręcznika wprowadzającego w podstawowe problemy tej dziedziny nauki. W pierwszej części autor omówił pojęcia stabilności, chaosu i złożoności. Zilustrował te dość trudne pojęcia przykładami zachowania się zbiorowości takich jak stado koni, ptaków czy grupa komórek. Właściwości chaosu zaprezentował na przykładzie fraktali. Autor pokazuje jak postęp technik komputerowych pozwolił na przejście od opisu zachowania złożonych układów przy pomocy równań liniowych, do bardziej adekwatnie opisujących rzeczywistość równań nieliniowych.

W kolejnych rozdziałach omówione są modele jednowymiarowe i wielowymiarowe automaty komórkowe Johna von Neumanna. Na zakończenie przedstawione zostałyby czytelnikowi podstawy teorii programowania genetycznego. Każdy rozdział rozpoczyna się od słownika terminów wprowadzanych w danym rozdziale oraz zawiera dygresje autora dotyczące wykorzystania wiedzy o złożoności dziś i w przyszłości.

Do książki dołączona jest dyskietka, na której znajdują się programy ilustrujące treść każdego rozdziału. Dzięki załączonym programom można od razu sprawdzić jak poznana właśnie teoria jest realizowana w praktyce. Można też eksperymentować wprowadzając swoje dane wejściowe. Programy są napisane dla środowiska Windows.

Z pozycji tej powinni być także zadowoleni programiści. Program został napisany w języku C++ dla Windows z wykorzystaniem biblioteki obiektów dla Windows (Borlands Object Windows Library - OWL). W części każdego rozdziału zatytułowanej "Tylko dla programistów" znajduje się dokładny opis funkcji klas wykorzystanych przy tworzeniu aplikacji wraz z rysunkami ilustrującymi ich hierarchię. Na dyskietce znajdują się kody źródłowe aplikacji wykorzystanych do uruchomienia "Laboratorium Złożoności". Są na niej też trzy programy shareware'owe: program umożliwiający oglądanie z różnych perspektyw zbioru Mandelbrota, Galaxy - program pokazujący oddziaływanie grawitacyjne między gwiazdami oraz gra Life.

Niewątpliwie niełatwe zadanie miał tłumacz, chcąc przedstawić przystępnym językiem tę dość trudną dziedzinę nauki. Z zadania tego wywiązał się bardzo dobrze, przy okazji dowodząc, że można pisać książki o tematyce komputerowej ładną polszczyzną. Autor podaje też wykaz literatury (niestety jest tylko po angielsku) dla tych, którzy chcieliby pogłębić wiedzę o przedstawionych w książce zagadnieniach.

Książka wydana jest w serii "Technologie XXI wieku", która to seria wraz z załączonymi do książek programami stanowi dobrą alternatywę dla gier komputerowych. Młodzi i starzy mogą bawiąc się poznać wiele ciekawych zagadnień współczesnej nauki, angażując przy tym nie tylko swoje emocje, ale i przede wszystkim szare komórki.


TOP 200